Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Buprenorfin, behandlingsstart vid opiatberoende (LARO)


Publicerad den: 2013-02-14 Uppdaterad den: 2013-07-02

Annons
För insättning av buprenorfin finns en mängd klinisk erfarenhet, men bristfälliga egentliga bevis för detaljerade dosanvisningar.

Allmänt

 • Buprenorfin administreras antingen som enkelpreparat eller som kombinationspreparat med naloxon. Båda preparaten ges sublingualt (under tungan).
 • Behandlingsstarten är densamma för båda administreringsformerna.
 • Behandlingsupplägget gäller för:
  • Patienter som är eller har varit opioidfria en längre tid – eller
  • Patienter som har ett pågående heroinbruk
 • Krav vid pågående heroinbruk:
  • Patienten ska inte ha använt heroin eller liknande opiater/opioider de senaste 6–8 timmarna, oftast längre, och en klinisk abstinensbild ska ha börjat inträda. Efter användning av långverkande preparat såsom metadon kan tidsintervallet behöva vara betydligt längre
  • Om opiater administreras intramuskulärt bör det ha gått minst tolv timmar sedan den senaste dosen, och en abstinensbild ska ha börjat:
   • Syftet är att förebygga abstinensreaktioner under upptrappningen
  • Vid osäkerhet om hur lång tid det har gått sedan senaste intaget kan man ge en provdos på 2 mg och avvakta eventuella abstinensreaktioner. Enklast är dock att tillsammans med patienten penetrera symtombilden, informera patienten och ge behandling när man är överens om att abstinensen har inträtt:
   • Därefter görs en gradvis upptrappning med 2 mg om gången till önskad startdos

Behandlingsstart

Nedanstående är doseringsförslag men doseringen ska vara individuell och ta hänsyn till upprepade bedömningar av abstinens och eventuella intoxikationssymtom. Dosbehovet kan vara mycket individuellt.

Behandlingsstart buprenorfin på specialistmottagning eller institution
Dag 1 4 mg Observeras 30 minuter
4 mg Mer vid behov
Dag 2 8 mg  
Dag 3 16 mg  
 • Vid inläggning och daglig läkartillsyn kan upptrappningen kortas ned till 2 dagar med exempelvis 4+4 mg dag 1 och 8+8 mg dag 2.
 • Detta beräknas på en underhållsdos på 16 mg dagligen, vilket dock också måste bedömas individuellt.
 • Efter att en preliminär underhållsdos nås kan eventuell dosjustering ske efterhand med 2 mg åt gången beroende på effekt och eventuella biverkningar.

Källor

Sakkunnig

 • Nuvarande:
  • Anders C Håkansson, med dr och ST-läkare, Beroendecentrum Malmö, Avd för psykiatri, Lunds universitet
Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.