Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta

Avlägsnande av halsmandlar (tonsillektomi)


Uppdaterad den: 2012-10-04

Annons

Vad är tonsillerna?

Munhåla

Tonsillerna, "mandlarna", sitter på var sida överst i svalget. De sitter mellan de två gombågarna som sträcker sig ned från gommen och till mungolvet längst bak i munnen. Tonsillernas storlek varierar mycket från person till person. Även hos en och samma person kan storleken på tonsillerna variera. Relativt sett är tonsillerna störst omkring treårsåldern för de flesta av oss, senare växer tonsillerna mindre än den omgivande vävnaden.

Tonsillerna består av lymfatisk vävnad. Ytan på tonsillerna är ojämn och består av många små fördjupningar. Tonsillerna deltar i produktionen av vita blodkroppar (lymfocyter), ingår i immunapparaten och producerar antikroppar mot inträngande mikroorganismer. Då tonsillerna är den första ansamlingen lymfatisk vävnad i luftvägarna och matsmältningskanalen, antas de spela en viktig roll för kroppens infektionsförsvar. Man menar dock att "sjuka" tonsiller tyder på en svaghet i immunapparaten: de tillverkar för få antikroppar och är ett säte för kronisk infektion.

Annons
Annons

Vad är tonsillektomi?

Tonsillektomi betyder kirurgiskt avlägsnande av halsmandlarna. Det är ett ingrepp som utfördes redan 1 000 år före Kristus. Även om tonsillektomi utförs mindre ofta än tidigare är det fortsatt en av de vanligaste operationerna som utförs, särskilt på barn. Ingreppet är omstritt både när det gäller vem som bör opereras och hur ingreppet bör utföras.

När bör tonsillerna avlägsnas?

Öron-näsa-hals-läkare är rimligt eniga om att återkommande, kraftiga infektioner i tonsillerna upp till tre, fyra gånger per år i minst två år är en god anledning för att rekommendera operation. Detta gäller även för personer som har haft en till två halsbölder. Upprepade, delvis ihållande, mindre intensiva halsflusser under ett till två år är en annan indikation. Även i fall där tonsillerna är så stora att de stänger för och skapar svälj- och andningssvårigheter för barnet kan operation övervägas. Sömnapné, som är ett tillstånd som särskilt drabbar överviktiga medelålders män, och som medför upprepade episoder av andningsuppehåll under sömn, är också en indikation för operation. Om tonsillerna är förstorade kan det misstänkas vara orsaken.

Däremot råder återhållsamhet med att operera barn som har periodiska halsbesvär som led i mindre epidemier där många drabbas av halsinfektioner. Även operationer på barn under tre till fyra år undviks. Patienter med blödningstillstånd ska inte opereras.

Annons
Annons

Operationen

Ingreppet utförs under full narkos. Tonsillerna avlägsnas så fullständigt som möjligt. Ofta avlägsnas de "falska mandlarna" (adenoiderna) i bakre delen av näsan i samband med ingreppet.

Vid enskilda sjukhus utförs ingreppet som dagkirurgi. Det vill säga att du anländer på fastande mage på morgonen och får åka hem på eftermiddagen. Detta har funnits att vara medicinskt försvarbart. De som åker hem verkar sova bättre, dricka mer och har mindre ont än de som tillbringar första natten på sjukhus.

Efter operationen

De första dagarna efter ingreppet har du förhållandevis ont och du behöver ordentligt med smärtstillande medicin. Smärtorna går tillbaka efter tre till fem dagar, men ökar gärna i styrka igen i en till två dagar innan de försvinner helt.

Det är viktigt att du dricker mycket. Ät det som du har lust med, men det är lättare att svälja "mjuk" mat. Rök inte. Undvik tunga lyft och större fysiska ansträngningar de första tio dagarna. Rekommendationerna varierar något, men barn ska som regel hållas hemma i en till två veckor efter operationen.

Komplikationer av tonsillektomi

Efterblödning uppträder oftast de första timmarna efter operationen, men kan även förekomma senare, främst efter fem till åtta dagar. Dessa blödningar uppstår som regel till följd av otillräcklig blödningskontroll under operationen eller på grund av kvarlämnade vävnadsrester. Blödningarna kan vara allvarliga. Vid tendenser till blödning krävs noggrann observation. Efterblödning är grund för sjukhusinläggning. Om ökande smärtor eller hög feber tillkommer bör barnet undersökas av läkare.

En kortvarig temperaturförhöjning inträder ofta efter tonsillektomi. Öronsmärta är mycket vanligt och att en mellanörsinflammation har uppstått bör uteslutas. Andra övergående besvär är talstörningar och problem med att svälja.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Prognosen är utmärkt och återfall efter korrekt utförd operation ovanligt.

 

Se animation om avlägsnande av mandlarna


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.