Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Öron

Tinnitus (öronsus)


Uppdaterad den: 2016-01-20
Författare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Tinnitus (öronsus)
Annons

Tinnitus innebär att man hör ljud som inte kommer från en påvisbar, yttre ljudkälla. Tinnitus beskrivs som snäckskalssusning, ringande, telefonledningssurr, maskinljud och så vidare. Det kan variera i styrka och vara konstant eller periodvis ofta är det pulserande.

Hos cirka 90 procent av människor med tinnitus föreligger samtidig hörselnedsättning. 15 procent av svenska folket har tinnitus, cirka 100 000 svenskar har tinnitus som allvarligt påverkar det dagliga livet.

Vad kan ligga bakom tinnitus?

 • Åkommor i hörselgången, till exempel en stor klump öronvax.
 • Hål på trumhinnan. 
 • Åkommor i mellanörat, till exempel mellanöroninflammation eller förkalkade hörselben (otoskleros - leder till försämrad rörlighet hos hörselbenen).
 • Åkommor i innerörat, till exempel bullerskador, åldersbetingad hörselnedsättning eller Ménières sjukdom.
 • Åkommor i hjärnan, till exempel åderförkalkning.
 • Andra orsaker som: -Högt blodtryck- Blodbrist- Överdos av salicylsyra (huvudvärkstabletter).
 • Sällsynta orsaker som godartad svulst på hörselnerven (acusticusneurinom).
 • Mikroskopiska skador i nervändarna på hörselnerven tros vara en orsak till tinnitus.

I de flesta fall kan ingen bakomliggande orsak hittas. Stress och psykiska besvär kopplas ofta samman med tinnitus men här är det svårt att avgöra vad som är hönan och ägget. Det vill säga om stress och psykiska besvär uppstod på grund av tinnitus eller tvärtom.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vad kan man göra?

En öron-näsa-halsspecialist kan med hjälp av hörseltest och undersökningar av hörselgången och trumhinnan ofta klargöra orsaken till tinnitus och avgöra om den är behandlingsbar.

Kan tinnitus behandlas?

Om öronläkaren hittar en bakomliggande orsak kan denna eventuellt behandlas. I övrigt finns ännu ingen mirakelkur, men det forskas mycket internationellt om behandling av tinnitus. Några olika behandlingsalternativ finns dock:

 • Hörapparatbehandling på grund av samtidig hörselnedsättning dämpar ofta tinnitus.
 • Några kan hjälpas med "tinnitusmasker" som maskerar tinnitusen med ett mindre obehagligt ljud, som till exempel brus från en radio. Koncentrations- och avslappningsövningar, eventuellt med psykologhjälp.
 • Vid kraftig tinnitus kan lugnande medicin vara nödvändigt.
 • Vissa läkemedel (antidepressiva SSRI-preparat, antihistamin, medel mot illamående) kan fungera i enskilda fall. Men det krävs mer forskning för att säkerställa ifall medicinering verkligen kan påverka tinnitus.
 • Stresshantering, avslappningsträning och KBT (kognitiv beteeendeterapi) kan hjälpa i vissa fall.

I en del fall försvinner tinnitusen utan behandling.

Annons
Annons

Vad kan man själv göra?

 • Försök att undvika att ständigt tänka på ljudet.
 • Undvik starka ljud.
 • Kontrollera blodtrycket och behandla om det är för högt.
 • Passande bakgrundsljud kan vara till hjälp (dämpad musik vid insomning, och så vidare).
 • Kontakta läkare om du upplever att dina tinnitusbesvär leder till att du inte kan fungera som vanligt, inte kan arbeta, sova etc.

Annons