Fakta | Öron

Nekrotiserande extern otit eller malign extern otit

Detta är en aggressiv infektion i den yttre hörselgången. Den drabbar först och främst äldre människor med diabetes. Detta tillstånd var tidigare en allvarlig sjukdom men modern medicin har förbättrat prognosen betydligt.

Uppdaterad den: 2019-12-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är nekrotiserande/malign extern otit?

Nekrotiserande extern otit är en sällsynt komplikation till hörselgångseksem och inflammation i hörselgången. Nekrotiserande betyder att tillståndet förstör vävnad, extern otit betyder att det är en inflammation i den yttre hörselgången. Tillståndet börjar som en ofarlig irritation i hörselgången, utvecklar sig till en infektion som med tiden sprider sig igenom huden och brosket och in till tinningbenet (osteit, osteomyelit). Om den lämnas obehandlad kan infektionen spridas vidare till andra ben i kraniet, den kan skada hjärnnerverna och till slut kan den orsaka skador inne i hjärnan och död.

Tidigare benämndes detta tillstånd som en elakartad (malign) inflammation i den yttre hörselgången eftersom den hade en hög dödlighet. Idag är dödligheten mycket lägre som ett resultat av betydligt bättre behandling.

Detta tillstånd är alltså en komplikation till hörselgångsinflammation. Den förekommer först och främst (över 90 %) hos äldre människor med diabetes mellitus eller något annat tillstånd som försvagar immunsystemet, till exempel cancersjukdom, personer med HIV/AIDS med nedsatt immunförsvar eller i samband med cellgiftsbehandling.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Tillståndet börjar som ett hörselgångseksem eller en inflammation i hörselgången. Vanlig behandling är inte effektiv och det uppstår ökande obehag och smärtor, vanligtvis förekommer smärtor på natten. Det rinner vätska från örat. Om tillståndet förblir obehandlat tillkommer andra symtom som svullna lymfknutar på halsen, käkläsa – det vill säga svårigheter att öppna munnen eller irritation av tuggmuskulaturen. Om infektionen sprider sig in i tinningbenet kan skadorna i benvävnaden skada hjärnnerverna.

Diagnos

En hörselgångsinflammation som inte blir bättre, hos en person med en sjukdom som ger nedsatt immunförsvar, leder till misstanke om detta tillstånd. Allmänläkaren kan se om du har en förhöjd blodsänka (SR) eller CRP som gör diagnosen mer eller mindre sannolik. Bakterieprover från hörselgången visar ofta att det föreligger en infektion med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Vanligtvis blir du akut remitterad till en öron-, näs- och halsläkare. Bildundersökningar i form av datortomografi och scintigrafi visar utbredningen i benet och bekräftar att det är en infektion.

Behandling

Behandling av nekrotiserande extern otit innebär korrigering av immunbristen (om möjligt), lokalbehandling av hörselgången och upp till flera veckors behandling med höga doser antibiotika. I undantagsfall behövs även kirurgi.

Annons
Annons

Lokalbehandlingen innebär grundlig rensning och rengöring av hörselgången. Antibiotikahaltig salva används i hörselgången. Antibiotika i tablettform används också. Behandlingstiden kan uppgå till minst fyra veckor men dess längd avgörs i varje individuellt fall av hur snabbt medicinen får effekt samt av inflammationens omfattning.

Prognos

Detta tillstånd botas idag i de allra flesta fall. Hos vissa patienter med ett betydligt försvagat immunförsvar på grund av underliggande sjukdom kan tillståndet ändå bli livshotande.

Förebyggande åtgärder

Patienter som lätt får hörselgångseksem och hörselgångsinflammation och som har en grundsjukdom som försvagar immunsystemet bör inte använda bomullspinnar eller tändstickor för att klia eller rengöra i hörselgången. Detta kan ge upphov till små sår i hörselgången och bli en ingångsport för aggressiva bakterier. Även sjukvårdspersonal bör vara försiktig med instrumentering i hörselgången hos dessa patienter. Läs mer om förebyggande åtgärder i patientinformationen om inflammation i hörselgången.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?