Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Öron

Missbildningar av örat


Uppdaterad den: 2012-10-04

Annons

Vad är missbildningar av örat?

Med missbildningar av örat menas medfödda fel i ytterörat, hörselgången eller innerörat. Missbildningar kan uppstå på ett öra eller på båda öronen. De vanligaste missbildningarna är:

  • Mikroti – underutveckling av ytterörat, vilket gör att det blir mindre än normalt.
  • Anoti – utebliven utveckling av ytterörat. Ytterörat saknas från födseln.
  • Preaurikulär fistel – utveckling av en "falsk hörselgång" som öppnar sig i huden framför örat.
  • Aurikulärt bihang – medfött bihang på ytterörat som inte normalt ska vara där.
  • Auris alatae – kallas även utstående öron.

Missbildningar av örat kan också vara förknippade med felutveckling av hörselgång och inneröra.

Annons
Annons

Orsak

Missbildningar uppstår under graviditeten och kan ha olika orsaker. Vissa skador beror på genetiska fel som uppstår under graviditeten. De kan uppstå utan att mamman har utsatt sig för något skadligt under graviditeten och därför är de omöjliga att förutse.

Olika kemikalier är skadliga för örats utveckling och därför är det viktigt att inte utsätta sig för sådana ämnen under graviditeten. Tala med din läkare och fråga vad du ska vara försiktig med. Vissa mediciner kan vara skadliga för fosterutvecklingen och därför är det viktigt att du som är gravid kontrollerar de mediciner som du eventuellt använder. Missbildningarna uppstår ofta mycket tidigt under graviditeten, redan i vecka fem till sex av fosterutvecklingen.

Vissa missbildningar orsakas också av virusinfektioner under graviditeten.

Diagnos

Den diagnostiska processen går ut på att kartlägga vilken missbildning som har uppstått och hur omfattande den är. Undersökningen utförs i huvudsak av en specialist inom öron-näsa-hals. Det viktigaste i första omgången är att se om det är öppet in till innerörat och om hörselgången är ofullständigt utvecklad.

Annons
Annons

Hur behandlar man missbildningar?

Behandlingen varierar beroende på vilken missbildning som föreligger. Det viktigaste är att försöka underlätta en normal hörselutveckling. Därför är det viktigt att snabbt komma igång med utredning och behandling.

Din behandlande läkare kommer att berätta mer om vilken behandling som ska sättas in. En möjlighet är kirurgisk korrigering av missbildningen. Det kommer i vissa fall att bli aktuellt att komplettera med en specialanpassad hörapparat. Ett annat alternativ kan vara en anpassad protes.

Prognos

Prognosen beror på typen av missbildning. De flesta kommer att få en bra hörsel om tillståndet behandlas i tid. Med dagens kirurgi går det också att få mycket tillfredsställande resultat rent kosmetiskt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons