Nyhet | Öron

Barn riskerar att få hörselskador av mp3-spelare

Annons

Barn och ungdomar som lyssnar mycket och högt på musik med mp3-spelare riskerar att få hörselskador och tinnitus. För första gången någonsin görs en vetenskaplig studie av svenska barns lyssningsvanor och enligt studieresultatet har sju procent av&nbsp60 undersökta nioåringarna fått tinnitus.

I den första delrapporten av studien har forskarna undersökt 60 barn i nioårsåldern, och av dessa lyssnade 60 procent på musik med hörlurar. 28 procent lyssnade sällan, 26 procent lyssnade en till tre gånger per vecka och procent lyssnade varje dag.&nbspSju procent av de undersökta barnen bedöms ha konstant tinnitus.
– Det ligger nära till hands att tro att det kommer från fritidsljud och mp3-spelare, säger Kim Kähäri, medicine doktor och lektor vid Hälsoakademin och institutionen för handikappsvetenskap vid Örebro universitet.

Annons
Annons

95 procent av nioåringarna ansågs dock ha bra eller ganska bra hörsel. I en andra studie undersökte forskarna 60 personer i åldrarna 16-55 år, hur ofta och hur länge man lyssnar på musik, vilka hörlurar man använder och hur man uppfattar sin egen hörsel. Denna studie visade att hälften av deltagarna hade opåverkad hörsel, men en fjärdedel hade en hörselnedsättning. 16 procent hade tinnitus, 9 procent hade en ljudöverkänslighet och 4 procent var ljudtrötta. 10 procent av deltagarna uppgav att de sov med musik i hörlurarna. Och detta är något Kim Kähäri anser är väldigt onödigt.
– Det är en totalt onödig exponering. Det är ju insomnandet ungdomarna vill åt, men det ökar exponeringstiden vilket ger större risk att drabbas av skada.

I snitt lyssnade de undersökta personerna på musik 104 minuter per dag. Vissa lyssnade runt 420 minuter per dag, alltså sju timmar, vilket Kim Kähäri bestämt avråder ifrån.
– De som lyssnar ofta lyssnar längre och har också högre ljudnivåer. De löper större risk för hörselskador och tinnitus.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu