Fråga optikern

Ställ dina frågor om synen, ögonen, glasögon, linser eller laseroperation till leg. optiker Peter Vetterskog. Fråga optiker Peter Vetterskog 

Jag gick optikerprogrammet på Karolinska Institutet där undervisningen sker på Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt S:t Eriks Ögonsjukhus. Optikerprogrammet är en 3-årig högskoleutbildning och handleds av såväl optiker som ögonläkare m.fl. Utbildningens tyngd ligger på synproblem och ögonsjukdomar. Efter examen har jag arbetat i ett flertal butiker och kedjor både i Sverige och Norge.

Sedan 2011 driver jag optikerbutiken Medoptik tillsammans med min syster som också är leg. optiker. Vi arbetar dagligen med ögonhälsa och grundliga synundersökningar.

 


Fråga   Ögon

Fråga: skyldighet enligt författning för optiker att remittera till ögonläkare

Hej!

Jag undrar hur det förhåller sig med skyldigheten för optiker som upptäcker risk för ögonsjukdom vid synundersökning av kund att remittera denna till ögonläkare.  Är det fråga om en yrkesetisk skyldighet enligt t ex tillsynsmyndighet eller en skyldighet enligt rubrik? Något författningsstöd för det senare har jag inte funnit.

Att en läkare är anmälningsskyldig till transportstyrelsen vid upptäckt av en synfältsdefekt som överstiger vissa värden vet jag och här finns det lagstöd.

Med andra ord- om det är lag på att optiker som upptäcker risk för ögonsjukdom måste remittera ber jag dig informera mig om att så är fallet och var jag kan hitta detta. I så fall undrar jag även om det är knutet sanktioner om optiker avstår ifrån att remittera om kunden begär det?

Jag ser fram emot ditt svar.

 

Med vänlig hälsning

Robert Westman

Svar:

Hej!

Som legitimerad optiker jobbar man under Socialstyrelsen, precis som läkare, sjuksköterskor etc. Där finns det ett dokument som heter SOSFS 1995:4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Enligt 2 § Optikern har till uppgift att 

c) till läkare hänvisa patienter med misstänkta sjukliga förändringar av ögat eller dess funktioner eller ögonförändringar till följd av skador,

I bland gör optiker, precis som alla andra, fel emellanåt och det är såklart beklagligt. I bland kan det dock vara åt andra hållet att man som kund ser sämre och automatiskt tänker att det är en sjukdom som måste kollas upp. Det är dock sällan som en synnedsättning beror på sjukdom. Som optiker har man 3-4 års utbildning på ögon, samsyn och ögonsjukdomar så det är en gedigen utbildning. Synen är väldigt komplex och ett högt avancerat sinne så det är inte helt enkelt att förklara hur det fungerar och varför man som optiker gör som man gör. Misstänker en optiker en sjukdom så ska vi så klart skicka remiss och finner vi ingen anledning att skicka remiss kan vi göra det ändå och tillägga att det är på patientens egen begäran. Då är det upp till ögonmottagningen att kalla eller inte. Numera kan även patienten själv skicka remiss, men risken är man missar att ta med det som är viktigt vilket gör att remissen felbedöms.

Det finns inga sanktioner om man som optiker inte skickar remiss. Däremot riskerar man att mista sin legitimation om man begår ett allvarligt tjänstefel och utan legitimation kan man inte arbeta som optiker.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar

Peter Vetterskog - Leg. Optiker på Medoptik