Fråga optikern

Ställ dina frågor om synen, ögonen, glasögon, linser eller laseroperation till leg. optiker Peter Vetterskog. Fråga optiker Peter Vetterskog 

Jag gick optikerprogrammet på Karolinska Institutet där undervisningen sker på Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt S:t Eriks Ögonsjukhus. Optikerprogrammet är en 3-årig högskoleutbildning och handleds av såväl optiker som ögonläkare m.fl. Utbildningens tyngd ligger på synproblem och ögonsjukdomar. Efter examen har jag arbetat i ett flertal butiker och kedjor både i Sverige och Norge.

Sedan 2011 driver jag optikerbutiken Medoptik tillsammans med min syster som också är leg. optiker. Vi arbetar dagligen med ögonhälsa och grundliga synundersökningar.

 


Fråga   Ögon

Fråga: Katarr

Hur op man ögonkatarr ?

 

Hälsningar

Ingemar Lindell

Svar:

Hej!

Konjunktivit eller ögonkatarr som i dagligt tal kallas ögoninfektion är ganska vanligt och inget som opereras. Det beror på en infektion av bakterier eller virus i ögats bindehinna. Allergi kan också ge konjunktivit. Allvarligare infektioner kan drabba hornhinnan, så kallade keratiter. Dessa orsakas också av virus eller bakterier. Behandlingen består av antibiotika droppar eller virushämmande medicin, men är ofta självläkande. En läkare vet när behandling är nödvändigt. 

Vänliga hälsningar 

Peter Vetterskog - leg optiker på Medoptik