Fråga optikern

Ställ dina frågor om synen, ögonen, glasögon, linser eller laseroperation till leg. optiker Peter Vetterskog. Fråga optiker Peter Vetterskog 

Jag gick optikerprogrammet på Karolinska Institutet där undervisningen sker på Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt S:t Eriks Ögonsjukhus. Optikerprogrammet är en 3-årig högskoleutbildning och handleds av såväl optiker som ögonläkare m.fl. Utbildningens tyngd ligger på synproblem och ögonsjukdomar. Efter examen har jag arbetat i ett flertal butiker och kedjor både i Sverige och Norge.

Sedan 2011 driver jag optikerbutiken Medoptik tillsammans med min syster som också är leg. optiker. Vi arbetar dagligen med ögonhälsa och grundliga synundersökningar.

 


Fråga   Ögon

Fråga: Ambylopi hos vuxen

Jag utvecklade som barn Ambylopi på mitt ena öga. Men för mig så utvecklades inte mitt öga trots lappbehandling. Jag undrar nu om Ambylopi går att behandla även hos en vuxen person och jag undrar även rent allmänt om Ambylopi hos en vuxen person kan leda till en grav synnedsättning alternativt en total blindhet på Ambylopi ögat som följd? Jag undrar också om man kan utveckla Ambylopi i ett öga som vuxen? Om grav myopi och astigmatism kan leda till utveckling av Ambylopi i vuxen ålder i det bättre seende ögat men dock med en grav myopi även där? 

Jag har även anisometropi och strabism (skelning)

LunaP

Svar:

Hej!

Som vuxen kan man inte behandla amblyopi. Själva amblyopin innebär att hjärnan har kopplat bort ena ögat pga att det inte fungerade korrekt. Detta sker vanligtvis hos barn eftersom kroppen inte har växt färdigt och är mer föränderlig då. Vanliga orsaker i västvärlden till amblyopi är skelning, stort synfel på ett öga och gråstarr. Har hjärnan väl kopplat bort ett öga så är det svårt att få tillbaka synen. Därför är det viktigt att upptäcka synproblem tidigt hos barn och sätta in behandling, ju tidigare ju bättre resultat.

I vissa fall kan amblyopin leda till en grav synnedsättning på det bortkopplade ögat, men inte total blindhet då ska det ha varit annat som spelar in som gjort situationen extraordinär.

Som vuxen kan man inte bli amblyop på samma sätt som barn. En vuxen som får problem med ett öga söker oftast hjälp och kan berätta om sina problem till skillnad från ett litet barn. Jag vet inte om man kan bli amblyop om man som vuxen inte söker hjälp och går väldigt många år utan att använda ena ögat. Jag tror inte att det finns några sådana studier och jag hoppas framför allt att det inte har gjorts sådana studier :)

Vänliga hälsningar

Peter Vetterskog - Leg. Optiker på Medoptik