Forum Synfel och synkorrigering


Uppenbar differens (storleksskillnad) mellan ögonen? Exoftalmus/enoftalmus?

Hej!
 
Jag är en man, 24 år gammal som redan för c. 2 år sedan noterade att ögonen, dvs iris och pupiller, inte alltid fokuserade på samma horisontala axel med varandra. Skelning var min direkta tanke, men jag tyckte det var märkligt, men började ta bilder ur olika vinklar och har börjat inse att det verkar föreligga en differens mellan ögonen, där höger öga ser ut att sitta djupare än vänster som är mer prominent. 
Jag blev undersökt 2013 vid en Ögonmottagning för utredning om ev misstänkt exoftalmus (utstående öga). Man mätte då skillnaden mellan ögonens förhållande med ett instrument, en s.k exoftalmometer. Instrumentet placeras vilande på de yttre okbenen, och man mäter in mot näsans mitt. Men då u.a. (utan anmärkning). Inga tecken på exoftalmus eller ptos (hängande ögonlock). Övrig ögonstatus var okej. Vid samma undersökning uppmättes även den faktiska storleken på ögongloberna också, vilket skiljde sig högst en tiondels millimeter - med andra, ord ingen större skillnad. 
Jag accepterade då läkarens svar i god tro, och en period därefter kändes det bra. Men fortfarande finns där en uppenbar skillnad mellan ögonen, vilket gjort att jag kommit att ifrågasätta om de nämnda resultaten från ögonundersökningen verkligen var korrekta. 
Jag vill på alla sätt och vis klargöra att jag inte själv är läkare (varför jag vänder mig till er övriga för diskussion) men jag redogör bara för vad jag vet. Nu har jag under lång tid läst in mig på ämnet om olika ögonproblem, och även om jag själv tycker mig kunna utesluta en hel del diagnoser rörande ögonen, så finner jag en diagnos särskilt intressant. Den kallas för "Silent Sinus Syndrome", och betyder att golvet i orbitan sjunkit in och ned (s.k "blowout"-fraktur) vilket gör att även ögonbulben antar en lägre position (enoftalmus), som ett resultat av dåligt luftflöde och till slut tilltäppning av sinus/bihåla på den drabbade sidan. 
Extremt långsökt kan tyckas, men de karaktäristiska dragen för SSS är alltid spontant uppkommen asymmetri i form av injsunken ögonbulb (enoftalmus), oftast är den i de flesta rapporterade patientfall är progressen helt smärtfri, utan dubbelseende eller tidigare ögonproblem. Jag finner även många likheter med andra diagnostiserade SSS-patienter och mina egna ögon.
En annan teori jag har, men som ej kunnat bekräftats, är en incident från 2012 då jag blev påhoppad av en onykter person och föll till marken och slog ögat i en närliggande bordskant. Omkringliggande område runt ögat fick skrapmärken och jag blödde lite försiktigt, men pga adrenalinet kände jag ingenting vid tillfället. Personen omhändertogs och jag åkte hem och lade mig för att sova. Först nästkommande dag var ögat helt blålila och igensvällt och jag såg ingenting på ögat. Det smärtare lite men inget extremt, men jag valde att vänta ut tills att svullnaden lagt sig vilket den också gjorde efter några dagar. Jag gjorde aldrig någon uppföljning hos en läkare för detta (varför det heller inte finns några dokumentationer om händelsen). 
Jag har också gjort återblickar i gamla fotoalbum från tiden då jag var c. 5-10 år gammal finner jag inte någon direkt uttalad asymmetri över ögonen, varför det stärker min misstanke om att detta är någonting som kommit på senare tid. Som sagt så noterade jag "tecknen" redan för ca 2 år sedan, men vet inte hur länge jag kan ha haft detta. 
Ska jag bara acceptera detta som "normal asymmetri" (vilket jag också fått höra av en ögonläkare)? Eller finns det någonting som talar för att det skulle kunna vara något som hänt med mina ögon? För ibland blir tecknen väldigt uttalade. Inte heller hjälper det att ha en redan gjord ögonundersökning från 2013 hängande över sig, som dessutom inte visade på några skillnader i ögonen (läs exoftalmus). Ändå är detta väldigt märkligt, då asymmetrin är väldigt uttalad i bilder. Hur kan man då ha "missat" detta, undrar jag? Nu frångår jag dock inte faktumet att alla är lite asymmetriska, men jag tycker det känns naivt att komma med det svaret som bortförklaring på problemet. "Ett mindre öga", kanske? Nej, som nämnt tidigare så är ögonbulbernas storlek uppmätt vid tidigare synundersökning och där framgick ingen skillnad. 
Silent Sinus Syndrome är en diagnos som ställs av ÖNH genom CT, och inte av ögonläkare, men rädslan och osäkerheten för hur jag kommer att bli bemött (inte betrodd) har gjort att jag tvekat att söka för att få komma på en utredning. Känns som att jag kört in i en riktig gråzon/återvändsgränd och inte mår jag desto bättre för det.
När allt kommer omkring så måste jag gå i god för att jag ändå har "hyffsade" symmetriska drag, dvs inga skillnader i höjd på kindben eller liknande som skulle kunna förklara asymmetrin i ögonen. 
Vad är era teorier?  Jag vore hemskt tacksam för svar! Någon som kan leda mig rätt?
Följ denna länk för att se bifogad bild över mina ögon:

 
Här är en artikel om en kvinnlig artist, blott 14 år gammal, som undergick korrektiv kirurgi efter att läkarna fann att hon hade diagnosen: 
http://www.lifeandstylemag.com/posts/chloe-lukasiak-surgery-eye-70637
 
Vill ni, eller känner er osäkra på vad jag talar om, sök upp diagnosen "Silent Sinus Syndrome", eller enoftalmus. 
 
 /Hälsningar Simon
 

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons