Fakta | Ögon

Ögonskada med hål i ögat


Uppdaterad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en perforerande ögonskada?

Öga, längdsnitt

Perforerande ögonskador är skador som leder till att det blir hål i ögongloben. Storleken på hålet kan variera. Det är ofta ett främmande föremål, till exempel en bit metall, sten eller glas, i ögat vid en sådan skada. Det främmande föremålet kan vara ytterst litet, men det kan också röra sig om större föremål vid trafikolyckor, spräng- och skjutolyckor. Patienten har smärta i ögat, nedsatt synskärpa och ögat är rött.

Diagnos

Misstanke om diagnosen väcks utifrån en beskrivning av vad som har skett, smärtor, nedsatt syn och rött öga. Patienten måste genast till sjukhus. På sjukhus genomför man olika röntgenundersökningar för att försöka att hitta det främmande föremålet.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Behandling

Avsikten med behandlingen är att begränsa skadan på ögat i största möjliga grad. På sjukhuset kan det bli aktuellt att operera ut det främmande föremålet, i synnerhet om det är av metall. Man ger antibiotika för att förhindra en allvarlig ögoninfektion.

Annons
Annons

För att undvika sådana skador är det viktigt att du använder skyddsglasögon vid arbete som medför risk för att få ett främmande föremål i ögat.

Prognos

Hur det går med synen på sikt vid sådana skador beror bland annat på skadans allvarlighetsgrad, om den leder till näthinneavlossning och om det blir en infektion i ögat. Komplikationer kan vara ärrbildning i regnbågshinnan, grå starr, allvarlig ögoninfektion med bakteriergrön starr. Främmande föremål av metall som inte avlägsnas kommer på sikt att leda till skada på ögat och blindhet.

Har du åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD) eller diabetesmakulaödem? Nu söker vi dig till en fokusgrupp! Läs mer »