Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Ögon

Entropion (inåtvänt ögonlock)


Uppdaterad den: 2012-12-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är entropion (inåtvänt ögonlock)?

Ögonlock som vänds inåt kallas på fackspråk för entropion. Ögonfransarna vänds inåt och irriterar ögat och hornhinnan. Detta leder till rött öga, obehag och ökat tårflöde.

Entropion är ett relativt vanligt tillstånd hos äldre. Yngre personer kan drabbas av inåtvända ögonlock efter brännskador eller kronisk inflammation i ögat.

Annons
Annons

Orsak

Med åldern sker förändringar i vävnaden kring ögonen. Hos vissa medför detta att det nedre ögonlocket vänds inåt när ögonen öppnas, så att ögonfransarna kommer i kontakt med själva ögat.

När ögonfransarna berör hornhinnan irriteras den och sår på hornhinnan kan i värsta fall utvecklas. Hur mycket obehag detta medför varierar från person till person och beroende på hur uttalade förändringarna är.

När vi får skräp i ögat stimuleras tårkörteln att öka tårproduktionen. Den ökade mängden tårvätska ska skölja bort det främmande föremålet. Vid entropion upplevs ögonfransarna som ett främmande föremål. Därför blir ökat tårflöde och varierande grad av irritation och smärta.

Efter kroniska inflammationer i ögat, eller efter brännskador kring ögat, kan det bildas ärrvävnad. Ärrvävnad är oelastisk och kan dra ögonlocket och ögonfransarna inåt och man utvecklar på så sätt entropion.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Sjukdomsbilden är typisk. Läkaren undersöker ögonlocket och ögat för att se i vilken grad ögonfransarna gnider mot hornhinnan. Det är viktigt att avgöra om det finns tecken på skada på hornhinnan.

Annons
Annons

Behandling

Många tycker att det hjälper att tejpa det nedre ögonlocket till kinden. Då dras ögonfransarna ut från ögats yta och smärtan lindras. För mer varaktigt resultat kan man göra ett kirurgiskt ingrepp där kirurgen stramar åt huden under ögat.

Prognos

Ögonlock som vänds inåt blir sällan bättre utan behandling. Å andra sidan är det många som bara har lindriga besvär av tillståndet.

Vissa kan få problem eftersom den konstanta gnidningen av hår mot hornhinnan kan leda till sårbildning på hornhinnan. Vissa utvecklar också ögonlockskatarr efter en tid.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons