Vagel

Vagel är en akut infektion i ögonlockskanten, närmare bestämt i ögonfransarnas fettkörtel.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Hur får man en vagel?

Den uppträder oftast hos personer som har torra ögonlockskanter, men kan också förekomma hos helt friska. Vissa personer är mer disponerade för att få vaglar än andra.

Symptom vid vagel

Det börjar med en begränsad smärtsam svullnad och rodnad av ögonlocket. Efter 1-2 dager ser man en liten gul varprick. Ibland kan hela ögonlocket vara svullet. Vanligen spricker vageln spontant och varet tömmer sig. Därefter skrumpnar vageln ihop. Vaglar kan ofta återkomma.

Hur behandlas en vagel?

Vanligen spontanläker vageln utan någon behandling. Det är bara om svullnaden och rodnaden skulle bli mycket stor som antibiotikabehandling kan bli nödvändig. Då ger man generell antibiotikabehandling men undviker lokalbehandling.

Annons
Annons

Om man ofta får vaglar bör ögonlockskanterna inspekteras och vid behov behandlas med mjukgörande salva.

Vid hudsjukdomen rosacea är vaglar ett vanligt delfenomen. Förutom lokal behandling av hudsjukdomen skall då också generell behandling ges.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om ögonlocksaffektioner på NetdoktorPro

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons