Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Trakom

Trakom är mycket vanligt på fattig landsbygd i tropiska och subtropiska områden, bland annat i Afrika. Sjukdomen är orsaken till blindhet eller synnedsättning hos ungefär 1,9 miljoner individer.


Uppdaterad den: 2024-03-26

Annons

Vad är trakom?

Trakom är en kronisk infektion i ögats bindhinna (konjunktiva) som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Det är den vanligaste infektiösa orsaken till blindhet i världen. Om infektionen blossar upp upprepade gånger orsakas ärrbildning. Ärrbildande trakom ger ofta ett övre ögonlock som är förkortat och inåtvridet (entropium) och ögonfransarna skaver då mot hornhinnan (trichiasis). Skavandet mot hornhinnan gör att den förlorar sin genomskinlighet och detta kan leda till blindhet.

Trakom är mycket vanligt på fattig landsbygd i Afrika, Central- och Sydamerika, Asien, Australien och Mellanöstern. Sjukdomen är orsaken till blindhet eller synnedsättning hos ungefär 1,9 miljoner individer och står för ungefär 1,4 % av all blindhet i världen.

WHO har som målsättning att eliminera trakom som ett folkhälsoproblem före år 2030.

Annons
Annons

Symtom

Tillståndet börjar ofta som ett rött öga med irritation och obehagskänsla. Vid återkommande infektioner utvecklas efterhand en kronisk infektion med bestående inflammationsförändringar, förtjockning och efterföljande ärrbildningar och felställning av ögonlocket.

Det finns fem olika stadier av trakom och flera stadier kan finnas samtidigt:

  • Stadium I: En inflammation (bindhinneinflammation) i den yttersta ögonhinnan, först och främst på insidan av det övre ögonlocket. Man kan även se små blåsor på insidan av ögonlocket, så kallade folliklar. Inväxt av blodkärl ses på hornhinnan från ovansidan.
  • Stadium II: Ögoninfektionen är mer uttalad, slemhinnan har förtjockats till följd av den ihållande bindhinneinflammationen.
  • Stadium III: Påvisbara ärrbildningar i ögats bindhinna (konjunktiva). Blodkärlens inväxt på hornhinnan blir kraftigare.
  • Stadium IV: Ärrbildningar och felställningar av ögonlocket. Den ytliga inväxten av blodkärl i hornhinnan har lett till ärrbildning och eventuellt stråk med bindväv. Efterhand kan trakomet även kompliceras av hornhinneinflammation (keratit).
  • Stadium V: Hornhinnan förlorar gradvis sin genomskinlighet, vilket leder till synnedsättning och blindhet

Orsak

Trakom är mest utbrett i trångbodda miljöer med dålig hygien i tropiska områden. Själva sjukdomen beror på en bakterie (Chlamydia trachomatis). Bakterien smittar bland annat genom kontakter, och man tror att trakom även sprids via flugor.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomen misstänks vid inflammationer i ögonlocket och på det yttre av ögat, efter vistelse i områden med risk för smitta. Diagnosen bekräftas om man påvisar den aktuella bakterien i prover från ögat.

Behandling

Syftet med behandlingen är att läka ut infektionen och korrigera skador. För att läka ut infektionen behövs antibiotika i tablettform. Ögondroppar ges i vissa fall, antingen som enda behandling eller tillsammans med tablettbehandling. Man kan försöka korrigera skador och felställningar med kirurgi, men när dessa väl har uppstått räcker det ofta inte med kirurgi för att bli helt bra.

Det viktigaste man kan göra själv för att undvika denna sjukdom är att tvätta ansiktet och ha god hygien. Att hålla barn rena i ansiktet har en dokumenterad förebyggande effekt. Det är även viktigt att behandla den akuta bindhinneinflammationen om sådan uppstår. Detta skyddar mot ärrbildningar från en ihållande infektion. Att hålla undan flugor med hjälp av insektsmedel har sannolikt effekt.

WHO rekommenderar SAFE-strategin för att hantera sjukdomen. SAFE står för kirurgi (S), antibiotika (A), god ansiktshygien (F), miljöförbättringar (E).

Prognos

Den första episoden med bindhinneinflammation går alltid tillbaka av sig själv. I områden där smittan är vanlig drabbas man av nya infektioner kontinuerligt. Detta leder på sikt till en kronisk infektion. De flesta som blir blinda förlorar synen i vuxen ålder.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.