Torra ögon-syndrom

Vissa personer får besvär med ständigt torra ögon. Behandling med tårsubstitut (konstgjord tårvätska) ger ofta god effekt.


Uppdaterad den: 2019-10-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är torra ögon-syndromet?

Torra ögon är en beskrivning av ett symtom – ögonen kan helt enkelt kännas torra. Det kan bero på ett flertal olika tillstånd. Sjukdomen benämns som torra ögon-syndrom eller keratoconjunctivitis sicca

Torra ögon är vanligare hos äldre eftersom tårvätskans produktion och kvalitet avtar med åldern. Man har sett att kvinnor oftare besväras av torra ögon än män. 

Symtom

Förutom känslan av att man har torra ögon, kan man också uppleva sveda, irritation,
gruskänsla, skavkänsla, brännande känsla, trötthet i ögonen, känsla av att ögonen är vätskefyllda och överkänslighet för ljus. Symtomen förekommer i regel i båda ögonen. Ett torrt öga kan också göra att man inte ser lika bra som vanligt. Det blir dock bättre när man har blinkat. Ögonen kan också vara röda. Många personer upplever ökade besvär när ögat utsätts för vind, drag, rök, luftföroreningar och läsning från skärm. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Hos vissa personer förekommer besvär från andra delar av kroppen, som torrhet i mun besvär från leder. Det kan då tyda på ett tillstånd som heter Sjögrens syndrom. 

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Orsak

Tillståndet beror på nedsatt tårproduktion eller ökad avdunstning från ögats yta. Nedsatt produktion av tårvätska kan bero på inflammation eller tilltäppning av tårkörtlarna. Ökad avdunstning beror på ändrad sammanställning i tårvätskan, som i sin tur beror på sjukdomar i körtlarna som producerar tårvätskan. 

Det finns många faktorer som kan spela in vid uppkomsten av torra ögon:

Annons
Annons
  • Naturliga åldersförändringar.
  • Hormonella förändringar i kroppen.
  • Flera typer av läkemedel kan ge torra ögon som biverkning. Exempel på sådana läkemedel är p-piller och antihistaminer mot allergi.
  • Torra ögon kan också vara en del av en reumatisk sjukdom eller autoimmun sjukdom, som till exempel reumatoid artrit eller systemisk lupus erythematosus.
  • Användning av kontaktlinser.
  • Vitamin A-brist (sällsynt).
  • Tidigare kirurgi i eller runt ögonen.
  • Nedsatt blinkreflex eller tillstånd där man inte kan stänga ögonlocken ordentligt. 

Diagnos

Ibland kan läkaren upptäcka varför man besväras av torra ögon bara genom en grundlig sjukdomshistoria och en kort undersökning av ögat. 

Det finns en rad olika undersökningar som kan bidra till att sätta diagnosen. Det kan till exempel handla om att färga ögat för att se om de mest ytliga cellerna på ögat har skadats, tester för att se hur länge tårvätskan är kvar på ögats yta, tester för att se hur mycket tårvätska som produceras och tester för att bedöma sammanställningen av tårvätskan. En specialist i ögonsjukdomar kan utföra en mängd andra undersökningar som kan ge stöd åt diagnosen. 

Om läkaren skulle misstänka att en bakomliggande sjukdom orsakar besvären kan specifika prover tas eller undersökningar utföras för att utreda det misstänkta tillståndet.

Behandling

I första hand är det viktigt att försöka undvika eller minska faktorer som utlöser symtomen. Ibland kan enklare åtgärder såsom användning av skyddande glasögon eller minskning av vissa läkemedel ha god effekt. 

Huvudbehandlingen är dock ofta att tillsätta konstgjord tårvätska i form av droppar eller gel. Sådana medel kallas för tårsubstitut och ska oftast tas flera gånger om dagen. Det finns en mängd olika typer, som kan innehålla olika verksamma ämnen. Vissa är mer flytande medan andra är mer trögflytande. Flytande läkemedel ger ofta mindre dimsyn än trögflytande, men behöver dock tillföras oftare. Ofta behövs mer trögflytande medel vid svårare besvär. Läkemedlen kan köpas receptfritt, men vid kroniska besvär kan läkemedlen skrivas ut på recept.   

Vid förlamning av ögonmuskulaturen (till exempel vid ansiktsförlamning) kan en neutral ögonsalva och en täckande lapp på natten lindra. Här kan det också vara aktuellt att göra ett litet kirurgiskt ingrepp som görs av en ögonläkare.

Prognos

Torrhet i ögonen är nästan alltid en bestående förändring, såvida den inte orsakas av vissa läkemedel. De flesta har dock lindriga besvär som kan behandlas framgångsrikt med tårsubstitut.

Torra ögon är mer utsatta för små sår och skador än ögon som skyddas av tårar. Därför är det viktigt att kontakta sjukvården om man upplever en varaktig synnedsättning, smärta och/eller andra nytillkomna symtom från ögonen. 

Har du åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD) eller diabetesmakulaödem? Nu söker vi dig till en fokusgrupp! Läs mer »