Toppig hornhinna - keratoconus

Keratoconus innebär att hornhinnan (kornean) förtunnas och antar en oregelbunden, konisk form. Man tror att det beror på att den vävnad som bygger upp hornhinnan, fibrillerna, förlorar förmågan att korslänka, det vill säga ”haka i” varandra.

Annons

De exakta orsakerna till detta är inte kända, men det kan finnas en ärftlig komponent eftersom ca 6-8 procent har sjukdomen i familjen.

Den är vanligare hos män än hos kvinnor och brukar debutera i tonåren i bägge ögonen, även om man bara har symtom från ett öga till att börja med. Sjukdomen förekommer oftare vid vissa ärftliga sjukdomar och vid ökad generell allergisk känslighet (atopi).

Keratoconus är kronisk (försvinner inte), även om den kan stanna upp i sin utveckling när som helst. Sjukdomen kan göra att hornhinnan buktar ut så mycket att den skadas och får ett centralt ärr.

Annons
Annons

Bild: Keratoconus

Symtom

De vanligaste symtomen är nedsatt syn på ett öga, beroende på ökad närsynthet och brytningsfel (astigmatism). Patienten kan behöva byta glasögonstyrka väldigt ofta eller plötsligt få problem med kontaktlinserna.

Diagnos och undersökning

Ögonläkaren ställer diagnosen genom undersökning i mikroskop och ibland genom undersökning av hornhinnan med orbscan (apparat för att avbilda hornhinnan).

Annons
Annons

Behandling

För de flesta fungerar speciella kontaktlinser och så kallade sklerallinser bra. I svårare fall kan man behöva göra en hornhinnetransplantation. Tyvärr kan dock sjukdomen ändå komma tillbaka. Man har också börjat med en behandling som kallas för korslänkning (cross linking) av bindväven (fibrillerna). Denna behandling går ut på att man stabiliserar bindväven (fibrillerna) i den mjuka hornhinnan genom att droppa riboflavin (ett B-vitamin) på den och sedan belysa den med ultraviolett ljus. På detta sätt kan man bromsa upp förtunningsprocessen genom att hornhinnan blir starkare.

Bild: Till vänster hornhinna med lite korslänkning (svagare), till höger hornhinna med mycket korslänkning (starkare).


Annons
Annons
Annons