Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Snöblindhet eller svetsblänk

Faktagranskad av: Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet


Uppdaterad den: 2024-03-22

Annons

Vad är snöblindhet eller svetsblänk (fotoelektrisk keratit)?

Ögat i genomskärning

Om ögonen utsätts för kraftig ultraviolett strålning (UV-strålning) kan hornhinnan bli irriterad och skadad. Det kan hända om man tittar på ljuset från svetsning utan att ha skyddsglasögon. Det kan också hända om man vistas i starkt solljus på höga höjder med snö, eller vid vatten, utan solglasögon med tillräckligt UV-skydd. Tillståndet kallas därför för svetsblänk eller snöblindhet.

Även andra situationer med kraftig UV-strålning mot ögonen kan utlösa besvär om man inte skyddar ögonen, till exempel solning i solarium eller att vara nära en UV-lampa som används för desinfektion. På fackspråk kallas tillståndet för fotoelektrisk keratit. Andra namn är fotokeratit, fotoelektrisk keratit, ultraviolett keratit och keratoconjunktivit fotoelectrica.

Fotoelektrisk keratit är ett ganska vanligt tillstånd.

Annons
Annons

Symtom

Sjukdomsbilden är typisk och består av kraftiga smärtor, tårflöde, ljuskänslighet, rodnade ögon och gruskänsla i ögonen.

Orsak

Förenklat kan man säga att fotokeratit är "solbränna på ögonen". Om ögat utsätts för alltför mycket solljus eller annan UV-strålning bildas små ytliga sår på hornhinnan. Precis som vid vanlig solbränna känner man inte av det så mycket medan UV-strålningen pågår. Symtomen kommer ofta fyra till tolv timmar senare, vanligtvis på kvällen eller natten. 

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomsbilden är typisk. Man kan få diagnosen bekräftad genom att droppa ett särskilt färgämne (fluorescein) i ögat. Såren blir då färgade, medan den friska delen av hornhinnan ser normal ut. Om man tittar med en blå lampa så lyser de skadade områden upp, vilket underlättar bedömningen.

Behandling

Behandlingen inriktas på att lindra smärtan tills såren läker av sig själva. Man ska undvika starkt ljus så länge man har besvär. Detta kan man göra genom att använda solglasögon både inomhus och utomhus.

Smärtstillande tabletter kan lindra. Som regel räcker det med receptfria tabletter, men ofta behövs en hög dos, vilket för paracetamol innebär två tabletter på 500 mg var fjärde timme (max åtta tabletter/dygn).

Ögondroppar som utvidgar pupillen kan hjälpa mot smärtan. Läkare kan också förskriva smärtstillande och inflammationsdämpande ögondroppar som dämpar smärtan. Vid kraftig fotoelektrisk keratit ges ibland ögonsalva med antibiotika för att förhindra infektion i hornhinnan.

Om besvären inte går över efter ett till två dygn med behandling bör man kontakta läkare igen.

Prognos

Vanligtvis går tillståndet över efter ett till två dygn. Om man har väldigt många sår på hornhinnan är den särskilt utsatt för infektioner och andra skador, och besvären kan då hålla i sig längre.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.