Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sklerit


Uppdaterad den: 2012-12-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sklerit?

Sklerit är en inflammation i sklera, senhinnan, som är det vi ser som ögonvitan. Sjukdomen kan uppstå i båda ögonen samtidigt eller endast i det ena ögat. Sklerit ger ihållande och borrande smärtor i ögat som kan störa nattsömnen. Synen kan vara lätt nedsatt. Ögonvitan kan vara diffust rödblå inom ett område. Kvinnor drabbas oftare än män. Hos 40 % finns en bakomliggande så kallad systemisk sjukdom.

Orsak

Inflammationen vid en sklerit orsakas vanligtvis inte av bakterier eller virus, utan av att kroppens försvarsceller angriper hinnan, vilket leder till att den blir irriterad och smärtar. Autoimmuna sjukdomar ökar risken för att få sklerit. Det gäller särskilt reumatiska sjukdomar och kroniska inflammationssjukdomar i tarmen, så som reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit, polyarteritis nodosa, systemisk lupus erythematosus, pyoderma gangränosum, ulcerös kolit, psoriasisartrit och granulomatös polyangit. Tillståndet kan även förekomma vid en del andra sjukdomar som till exempel tuberkulos, sarkoidos, gikt, hypertyreos och infektioner.

I många fall hittar man ingen utlösande orsak till inflammationen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs baserat på typiska förändringar i ögat och eventuella upplysningar om annan sjukdom som predisponerar för sklerit. Ibland kan det vara bra att ta blodprover för att leta efter tecken på underliggande sjukdom. Vid misstanke om sklerit blir du i regel hänvisad till en ögonläkare eller ögonavdelning för vidare utredning och behandling. Bland annat kan det vara aktuellt att genomgå röntgenundersökning.

Behandling

Syftet med behandlingen är att hämma inflammationsprocessen och lindra symtomen. Det är vanligt att använda inflammationsdämpande medel av den typ som kallas NSAID-preparat. Om inte sådana medel hjälper används kortison eller så kallade immundämpande medel.

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Prognos

Prognosen är vanligtvis god. Det vill säga, i de flesta fall går sjukdomen över utan att lämna några spår.

Annons
Annons

Sklerit kan även förekomma som ett tillstånd som kommer tillbaka flera gånger och kan medföra komplikationer som hornhinneinflammation, inflammation i regnbågshinnan, grön starr, bristning i ögongloben och näthinneavlossning.


Annons