Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sklerit

Sklerit är ett ovanligt tillstånd där ögats senhinna är inflammerad. Många har en bakomliggande autoimmun sjukdom som reumatoid artrit eller SLE.


Uppdaterad den: 2023-01-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sklerit?

Öga i genomskärning

Sklerit är en inflammation i sklera, senhinnan, som är det vi ser som ögonvitan. Sjukdomen kan uppstå i båda ögonen samtidigt eller endast i det ena ögat. 

Tillståndet är sällsynt och drabbar kvinnor oftare än män. Hos hälften finns en underliggande systemsjukdom, det vill säga en sjukdom som påverkar kroppen på flera ställen.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen är konstant, skärande smärta i ögat/ögonen som brukar störa nattsömnen. Synen är ofta lite påverkad. Ögonvitan kan vara diffust röd eller rödblå inom ett område. Om skleriten sitter på baksidan av ögat ses dock ingen ändrad färg på ögonvitan.

Orsak

Sklerit – reumatoid artrit med utbuktning av sklera (senhinnan)

Inflammationen vid en sklerit orsakas vanligtvis inte av bakterier eller virus, utan av att kroppens eget immunförsvar angriper senhinnan, vilket leder till att den blir irriterad och smärtar.

Autoimmuna sjukdomar ökar risken för att få sklerit. Det gäller särskilt reumatiska sjukdomar och kroniska inflammationssjukdomar i tarmen, som reumatoid artrit (RA), ankyloserande spondylit, polyarteritis nodosa, systemisk lupus erythematosus (SLE), pyoderma gangränosum, ulcerös kolit och psoriasisartrit.

Tillståndet kan även i ovanliga fall förekomma vid en del andra sjukdomar som till exempel tuberkulos, sarkoidos, gikt, , bältros, herpes simplexinfektion, Hiv och borreliainfektion.

I många fall hittar man ingen utlösande orsak till inflammationen.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs baserat på typiska förändringar i ögat och eventuella upplysningar om annan sjukdom som medför en ökad risk för sklerit. Ibland kan det vara bra att ta blodprover och utreda på andra sätt för att leta efter tecken på underliggande sjukdom. Vid misstanke om sklerit remitteras man till en ögonläkare för vidare utredning och behandling. Bland annat kan det vara aktuellt att genomgå ultraljuds- eller röntgenundersökningar.

Behandling av sklerit

Syftet med behandlingen är att begränsa eller stoppa inflammationsprocessen och lindra symtomen. I lindriga fall används så kallade NSAID. Om inte sådana medel hjälper används kortison eller så kallade immundämpande/biologiska läkemedel.

Prognos

Prognosen är vanligtvis god. Med behandling går sjukdomen i ofta över utan att lämna några kvarstående symtom.

Sklerit kommer ibland tillbaka flera gånger och kan i ovanliga fall medföra komplikationer som hornhinneinflammation, inflammation i regnbågshinnan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons