Fakta om sarkoidos

Sarkoidos är en bindvävssjukdom som kan drabba lungor, hud, lymfkörtlar, lever och andra organ. Ofta har man inga symtom alls, och diagnosen ställs vid en vanlig röntgenundersökning. Sjukdomen går oftast över av sig själv.


Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

 

Sarkoidos är en bindvävssjukdom som oftast drabbar lungorna, men även andra organ kan vara involverade: huden, lymfkörtlarna, levern, mjälten, hjärtat, bukspottkörteln, ögonen och nervsystemet

Samtidigt med sjukdomen kan för höga halter kalk förekomma i blodet. Orsaken till sarkoidos är okänd, men det kan finnas ett samband mellan yttre faktorer och en mindre ärftlig faktor. Sjukdomen går oftast över av sig själv. Den drabbar lika ofta män som kvinnor och utvecklas ofta i 20- till 50-årsåldern.

Annons
Annons

Vilka är symptomen på sarkoidos?

Ofta har man inga symptom alls och diagnosen ställs av en slump vid en vanlig röntgenundersökning av bröstet. Om man har några symptom kan de vara mycket varierande: torrhosta, illamående, lätt feber, viktminskning, andningssvårigheter, ont i leder (framförallt fotleder) och ömma fläckar på huden är några av dem.

Vad kan jag själv göra?

Etersom man inte vet vad som orsakar sjukdomen, kan man inte göra något för att förebygga den. Sarkoidos kan ge problem med lungorna, så man bör undvika att röka och utsätta sig för mycket damm och rök.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Vid en röntgenundersökning av lungorna hittar man ofta förstorade lymfkörtlar runt luftstrupen. Med hjälp av ett blodprov kan man se ökade mängder av ett enzym - Serum-angiotensin converting enzyme (S-ACE) - och ökad mängd kalk i blodet. Man kan även ha hög sänka. Dessutom kan prover från lymfkörtelvävnaden visa typiska förändringar.

Annons
Annons

Hur behandlas sjukdomen?

Sarkoidos går oftast över av sig själv, så oftast ger man ingen behandling. Men förloppet observeras hela tiden. Om tillståndet förvärras kraftigt kan man ge kortisonpreparat för att lätta symptomen. Man vet inte om denna behandling påverkar själva sjukdomsförloppet.

Hur är framtidsutsikterna?

I de flesta fall goda. Ofta försvinner symptomen efter 2 år och bara lindriga besvär kan återstå. Hos en liten grupp patienter, oftast äldre, kan sjukdomsförloppet vara längre med eventuellt nedsatt lungfunktion.

Vilka läkemedel används?

Kortisonpreparat, som injektioner, tabletter, ögondroppar och salvor, eventuellt i kombination med metotrexat.


Annons
Annons
Annons