Ögonkomplikationer vid diabetes

Ögonkomplikationer vid diabetes innebär oftast skador på näthinnan, som i tidiga stadier ger få eller inga symtom. Det är därför viktigt med regelbundna ögonkontroller vid diabetes.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ögats yttre består av flera hinnor. Den yttersta av dessa är hornhinnan (kornea) som släpper in ljuset i ögat. Innanför hornhinnan finns en vätskefylld kammare som håller hornhinnan, regnbågshinnan och ögats lins på lite avstånd från varandra. Det är linsen som gör att man kan se skarpt både på nära och långt håll, tack vare att linsen kan ändra form genom att sträckas ut (bli plattare) eller dra ihop sig (bli rundare). Bakom linsen finns en geléliknande massa, glaskroppen (corpus vitreum). Längst in finns näthinnan (retina). När synintrycken träffar näthinnan ombildas synimpulserna till nervsignaler som går via synnerven till hjärnans syncentrum. Där omvandlas nervsignalerna till det man ser.

Vad är diabetes och ögonkomplikationer?

Näthinneförändringar vid diabetes

Förändringar i ögonen förekommer både vid typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. I sällsynta fall kan dessa förändringar efter hand leda till delvis eller fullständig förlust av synen. Man kan dock göra mycket för att hindra en sådan utveckling.

Som ögonkomplikation vid diabetes förekommer framförallt retinopati – skada på näthinnan, men även linsförändringar, brytningsfel (måste använda glasögon), grön starr (glaukom) och förlamning av ögonmuskler förekommer. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

En stor undersökning som analyserade data från studier över hela världen visade att 35 procent av personer med diabetes hade diabetesretinopati och att 10 procent hade så allvarlig diabetesretinopati att den hotade synen. Förekomsten var lika mellan män och kvinnor, men retinopati var vanligare bland personer med typ 1-diabetes jämfört med typ 2-diabetes.

Symtom

Diabetesretinopati är den allvarligaste ögonkomplikationen vid diabetes. I de tidiga faserna av retinopatin märks bara lite eller ingenting av de skadliga förändringar som sker i ögonen. Man kan alltså ha retinopati som kan hota synen utan att märka det. Därför är det viktigt att man regelbundet får ögonen undersökta av ögonläkare om man har diabetes.

Orsak

Diabetesretionpati beror på att små blodkärl i näthinnan med tiden blir trängre, vilket leder till nedsatt blodcirkulation i näthinnan. Detta tillstånd förvärras ju längre man har haft diabetes. Små förändringar i näthinnan är mycket vanligt när man har haft diabetes i några år, men förändringarna är så pass små att de som regel bara ska följas med regelbundna kontroller. Hos en mindre grupp kan det dock förekomma läckagepunkter (små blödningar) eller nybildade blodkärl som både kan skada ögats näthinna och glaskropp. Sådana förändringar kan stoppas med laserbehandling, bara det görs i tid. Utan behandling kan det bli blödningar eller vätskeutsöndring med svullnad i näthinna (ödem) och då kan synen bli märkbart påverkad.

Annons
Annons

Icke-proliferativ diabetesretinopati förekommer tidigt i utvecklingen av diabetesretinopati. I detta skede läcker blod eller vätska ut ur de tunna små blodkärlen på näthinnan. Synen påverkas i liten utsträckning om den gula fläcken (makula) inte påverkas av svullnad (makulaödem) eller blodbrist (makulanemi). Gula fläcken är det område på näthinnan där det finns flest synceller och där man ser som skarpast.

Proliferativ diabetesretinopati kännetecknas av nybildning av blodkärl. Bildandet av nya blodkärl är kroppens svar på minskad blodtillförsel genom de ursprungliga blodkärlen. De nybildade blodkärlen ger inte näthinnan tillräckligt med blodtillförsel och leder till ärrvävnad, veckning av näthinnan och en ökad risk för näthinneavlossning.

Diagnos

Ögonundersökningen omfattar utvidgning av pupillerna med ögondroppar och fotografering av näthinnan, så att det kan göras jämförelser från år till år. Fotografering och undersökning av ögat ger inga obehag. Pupillutvidgningen varar i några timmar (ibland upp till ett dygn) och påverkar tillfälligt förmågan att läsa och köra bil under tiden.

Retinopatin utvecklas långsamt, därför är en undersökning per år vanligtvis tillräckligt för att upptäcka förändringar som behöver behandling. Ibland räcker det även bra med längre kontrollintervall. I några fall kan det dock bli nödvändigt med frekventare undersökningar, till exempel om retinopati redan har påvisats under graviditet, eller vid långvarig sjukdom med uttalade förändringar på näthinnan. För att säkerställa regelbunden kontroll är det viktigt att man själv beställer tid om man inte bli kallad när det var planerat. Man bör också meddela snabbt om man märker någon förändring av synen.

Behandling

Målet med behandlingen är att förebygga näthinneförändringar eller begränsa de förändringar som uppstått.

De viktigaste åtgärderna har som mål att hindra utveckling av ögonförändringar. Blodsocker och blodtryck måste stå under noggrann kontroll.

Noggrann kontroll av blodsocker

Noggrann kontroll av blodsockret innebär att hålla blodsockernivån inom normalområdet så mycket som möjligt, så att mätningar av långtidsblodsocker (HbA1c) visar låga värden. Forskning har bekräftat att noggranna blodsockerkontroller minskar förekomst av, och försämring av ögonkomplikationer både vid typ 1- och typ 2-diabetes. Studier visar även att tidig insättning av intensiv blodsockerkontroll ger bättre resultat än senare skärpning av behandlingen.

Noggrann kontroll av blodtrycket

Behandlingsstudier har visat att noggrann blodtryckskontroll ger minskad förekomst och försämring av diabetesretinopati. Man kan till och med minska risken för ögonkomplikationer genom att ge blodtrycksmedicin till personer med normalt blodtryck.

Laserbehandling, kirurgi och injektioner

Om det finns skador på näthinnan eller i glaskroppen kan laserbehandling eller kirurgi övervägas. Sådan behandling begränsar försämringen och synförlusten. Laserbehandling förstör trånga blodkärl i näthinnan och kan på så sätt dämpa tendensen till nybildning av blodkärl, vilket är en viktig orsak till synproblem, och minska risken för större blödningar inne i glaskroppen och i näthinnan. 

Vid svullnad kring gula fläcken (makulaödem) används både laser och kirurgi. Det är också möjligt att spruta in speciella läkemedel (anti-VEGF) i ögat. 

Borttagning av glaskroppen (vitrektomi) är ett kirurgiskt ingrepp som i sällsynta fall används vid behandling av framskriden diabetesretinopati där anti-VEGF och laserbehandling inte har tillräcklig effekt.

Prognos

Prognosen är god om man lyckas hålla blodsocker och blodtryck välreglerade. Vid dåligt reglerad diabetes finns risk för synförlust. Specifik laserbehandling av näthinnan, vitrektomi och läkemedelsbehandling har förbättrat behandlingsmöjligheterna.