Ögonkomplikationer vid diabetes


Uppdaterad den: 2015-09-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ögats yttre består av flera hinnor. En av dessa är hornhinnan (kornea) som släpper in ljuset i ögat. Innanför hornhinnan finns en vätskefylld kammare som håller hornhinnan, regnbågshinnan och ögats lins på lite avstånd från varandra. Det är linsen som gör att man kan se skarpt både på nära och långt håll, tack vare att linsen kan ändra form genom att sträckas ut (bli plattare) eller dra ihop sig (bli rundare). Bakom linsen finns en geléliknande massa, glaskroppen (corpus vitreum). Längst in finner man näthinnan (retina). När synintrycken träffar näthinnan ombildas synimpulserna till nervsignaler som går via synnerven till hjärnans syncentrum. Där omvandlas nervsignalerna till det man ser.

Vad är diabetes och ögonkomplikationer?

Förändringar i ögonen förekommer både vid typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. I sällsynta fall kan dessa förändringar efter hand leda till delvis eller fullständig förlust av synen. Man kan dock göra mycket för att hindra en sådan utveckling.

Som ögonkomplikation vid diabetes förekommer först och främst retinopati – skada på näthinnan, men även linsförändringar, brytningsfel (måste använda glasögon), grön starr (glaukom) och förlamning av ögonmuskler förekommer. Diabetesretinopati är den allvarligaste ögonkomplikationen vid diabetes. Den angriper näthinnan (retina). I de tidiga faserna av retinopatin märker du lite eller ingenting av de skadliga förändringar som sker i dina ögon. Du kan alltså ha retinopati som kan hota synen utan att du märker det. Därför är det viktigt att du regelbundet får ögonen undersökta av ögonläkare.

Annons
Annons

Kontrollintervallen varierar beroende på hur läng du haft diabetes, hur väl reglerad din diabetessjukdom är och så vidare.

Hur vanligt är det med ögonkomplikationer vid diabetes?

Det är den vanligaste orsaken till blindhet bland personer mellan 30 och 69 år. Eftersom livslängden för patienter med diabetes har ökat på grund av allt bättre behandling har förekomsten av retinopati och andra ögonkomplikationer stigit.

Retinopati kan förekomma redan när diagnosen ställs vid typ 2-diabetes. Efter fem år med sjukdomen har 10 % av alla patienter med typ 2-diabetes fått förändringar i ögonbotten. Efter 20 år med sjukdomen har nära 100 % av alla patienter med diabetes typ 1 retinopati och över 60 % av de med diabetes typ 2.

Annons
Annons

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Hur uppstår diabetesretinopati?

Diabetesretionpati beror på att små blodkärl i näthinnan med tiden blir trängre, vilket leder till nedsatt blodcirkulation i näthinnan. Detta tillstånd förvärras ju längre man har haft diabetes mellitus. Små förändringar i näthinnan är mycket vanligt när du har haft diabetes i några år, men förändringarna är så pass små att de som regel bara ska följas med regelbundna kontroller. Hos en mindre grupp kan det dock förekomma läckagepunkter (små blödningar) eller nybildade blodkärl som både kan skada ögats näthinna och glaskropp. Sådana förändringar kan stoppas med laserbehandling, bara det görs i tid. Utan behandling kan det bli blödningar eller vätskeutsöndring med svullnad i näthinna (ödem) och då kan synen bli märkbart påverkad.

Hur ofta bör du undersökas?

Retionpatin utvecklas långsamt, därför är en undersökning per år vanligtvis tillräckligt för att upptäcka förändringar som behöver behandling. Ibland räcker det även bra med längre kontrollintervall. I några fall kan det dock bli nödvändigt med frekventare undersökningar, till exempel om retinopati redan har påvisats under graviditet, eller vid långvarig sjukdom med uttalade förändringar på näthinnan.

Vad går undersökningen ut på?

Ögonundersökningen omfattar utvidgning av pupillerna med ögondroppar och fotografering av näthinnan, så att det kan göras jämförelser från år till år. Fotografering och undersökning av ögat ger inga obehag. Pupillutvidgningen varar i några timmar (ibland upp till ett dygn) och påverkar tillfälligt din förmåga att läsa och köra bil under tiden.

För att säkerställa regelbunden kontroll är det viktigt att du själv beställer tid om du inte bli kallad när det var planerat. Du bör också ge besked snabbt om du märker någon förändring av synen.

Behandling

Målet med behandlingen är att förebygga diabetiska näthinneförändringar eller begränsa de som uppstått.

De viktigaste åtgärderna har som mål att hindra utveckling av ögonförändringar. Blodsocker och blodtryck måste stå under noggrann kontroll.

Noggrann kontroll av blodsocker

Noggrann kontroll av blodsockret innebär att hålla blodsockernivån inom normalområdet så mycket som möjligt, så att mätningar av långtidsblodsocker (HbA1c) visar låga värden. Forskning har bekräftat att noggranna blodsockerkontroller minskar förekomst av, och förvärring av ögonkomplikationer både vid typ 1- och typ 2-diabetes. Studier visar även att tidig insättning av intensiv blodsockerkontroll ger bättre resultat än senare åtstramning av behandlingen.

Noggrann kontroll av blodtrycket

Behandlingsstudier har visat att noggrann blodtryckskontroll ger minskad förekomst och försämring av diabetisk retinopati. Man kan till och med minska risken för ögonkomplikationer genom att ge blodtrycksmedicin till personer med normalt blodtryck.

Laserbehandling och kirurgi

När det finns skador på näthinnan eller i glaskroppen är det aktuellt att överväga laserbehandling eller kirurgi. Sådan behandling begränsar försämringen och synförlusten.

Laserbehandling förstör trånga blodkärl i näthinnan och kan på så sätt dämpa tendensen till nybildning av blodkärl, vilket är en viktig orsak till synproblem, och minska risken för större blödningar inne i glaskroppen och i näthinnan. Till exempel fann forskare in en tvåårig uppföljningsstudie att 6 % av laserbehandlade och 16 % av obehandlade hade allvarlig synförlust. Vinsten var störst bland högriskpatienterna. Laserbehandling är dock inte utan biverkningar och i vissa fall uppstår det komplikationer.

Borttagning av glaskroppen (vitrektomi) är ett kirurgiskt ingrepp som används vid behandling av framskriden diabetisk retinopati. Den kirurgiska tekniken har förbättrats markant under de senaste åren, något som har utökat indikationerna för vitrektomi och gjort att resultaten blivit bättre. Behandling med det biologiska läkemedlet bevaxizumab minskar risken för postoperativ glaskroppsblödning.

Vid svullnad omkring den punkt på näthinnan som har störst känslighet för synintryck (gula fläcken, makula), uppstår tillståndet som kallas diabetiskt makulaödem. Även här används både laser och kirurgi, samt att det är möjligt att spruta in speciella läkemedel i ögat. Denna behandling är dock inte heller helt fri från komplikationer.

Prognos

Prognosen är dålig vid obehandlad och dåligt reglerad diabetes – tillståndet leder till synförlust. Ögonkomplikationer vid diabetes orsakar nästan ett av fyra fall av blindhet i västvärlden. Specifik laserbehandling av näthinnan, vitrektomi och läkemedelsbehandling har förbättrat behandlingsmöjligheterna och kan reducera diabetesrelaterad blindhet med minst 60 %. Långtidsuppföljning av opererade i en studie visade att inga fall av allvarlig synförlust förekom och måttlig synförlust påvisades hos 20 %.

Har du åldersförändringar i gula fläcken (våt AMD) eller diabetesmakulaödem? Nu söker vi dig till en fokusgrupp! Läs mer »