Ögoninflammation

Ögoninflammation

En ögoninflammation, eller konjunktivit som det också kallas, är en sjukdom i ögats bindehinna. Bindehinnan kallas den genomskinliga slemhinna som täcker ögats yta och insidan av ögonlocken.


Uppdaterad den: 2011-04-12
Uppdaterare: Per Sandkull, specialistläkare inom ögonsjukdomar, Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet, Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet

Annons

Symtom på ögoninflammation

Vid ögoninflammation blir ögonen röda. Denna rodnad är oftast mest påtaglig längs ögats kanter. Ögonlocken kan även svullna upp så att det påverkar synen. Ett inflammerat öga utsöndrar ofta stora mängder vätska, som antingen kan vara helt klar, mera varig eller slemmig. Bindehinnan kan också svullna upp, vilket kan ge besvär i form av en ”skavande” känsla, som om man fått skräp i ögat. Det kan vara smärtsamt eller klia mycket.

Orsak till ögoninflammation

Det finns flera orsaker till ögoninflammation, de vanligaste är bakterier, virus och allergi. Ögoninflammation kan också bero på att man verkligen fått någon form av skräp i ögat. Vissa kemiska ämnen kan också ge ögoninflammation eftersom de retar bindehinnan.

Ögoninflammationer orsakade av infektioner

Ögoninflammation från bakterier

Ögoninflammation orsakad av bakterier är vanligt förekommande. Den är normalt inte allvarlig och läker oftast ut av sig själv. Den orsakas av en rubbning av den normala bakteriefloran på ögats yta eller av en förändring i immunförsvaret. I ovanligare fall kan ögats hornhinna vara drabbad. Symtomen är då oftast värre, med mer uttalad värk och ljuskänslighet. 

Vanligen drabbas först det ena ögat, sedan (efter ett par dagar) det andra. Det sker ofta samtidigt som man har en förkylning.

Även nyfödda barn kan få ögoninfektioner som ibland beror på överförd smitta från modern. Det är också vanligt att tårkanalerna på nyfödda barn är aningen trånga vilket kan ge upprepade ögoninflammationer. Detta brukar växa bort när barnen är omkring ett år gamla.

Annons
Annons

Ögoninflammation från Klamydia

Klamydia ger en ensidig inflammation, ofta med svullnad av ögonlocket. Dessutom blir bindehinnan på insidan av nedre ögonlocket ofta röd och knottrig. Symtomen karakteriseras oftast mer av irritation och en känsla av ”grus” eller skav i ögat. Klamydia i ögat förekommer ofta samtidigt med genital infektion, som i sig inte behöver ge några symtom från underlivet.

Ögoninflammation från virus

Virus är en mycket vanlig orsak till ögoninflammation, oftast rör det sig om vanliga förkylningsvirus. Det är mycket smittsamt, och noggrann handhygien krävs för att begränsa smittspridning. För att skilja mellan bakterier och virus gör man ibland en odling från slemhinnan som skickas på undersökning. Symtomen är desamma som vid bakteriell inflammation och det är oftast omöjligt att skilja dem åt. Ibland kan hornhinnan bli drabbad och då kan synen försämras tillfälligt. Då uppkommer också vanligen ljuskänslighet och svårare värk. I sällsynta fall kan det virus som orsakar bältros (herpesvirus) angripa bindehinnan. Det ger ofta infektion i hornhinnan och svårare värk och ljuskänslighet. Ibland förekommer också blåsor på eller runt ögonlocket, på näsan, i pannan eller på kinden.

Allergisk ögoninflammation

Allergi är en vanlig orsak till inflammation, särskilt på våren och sommaren. Inflammationen har ofta samband med pollenallergi, men kan orsakas av allergi mot en mängd ämnen, till exempel mögel och kvalster. Kännetecknande är att bägge ögonen oftast är drabbade samtidigt. Bindehinnan är oftast mer rosafärgad än rodnad, och det förekommer ofta rikligt med sekretion av vätska, vanligtvis klar. Bindehinnan är ofta svullen. Ett typiskt symtom är varierande grad av klåda, som ibland kan vara svår. Ögonlocken kan också vara svullna. Värk är ovanligt. Ibland förekommer allergiska besvär året runt och då talar man om en mer kronisk form som ofta beror på en allmän allergisk (atopisk) benägenhet.

Annons
Annons

Kontaktlinsorsakad ögoninflammation

Inflammation på grund av kontaktlinser är lokaliserad till insidan av övre ögonlocken. Symtomen är oftast stark klåda samt slemproduktion från ögonen, som beror på att patienten utvecklar allergi mot kontaktlinsmaterialet.

Främmade föremål och vätskor i ögonen

Ögoninflammation kan också uppstå på grund av mekanisk retning på grund av ett främmande föremål, till exempel en träflisa eller en metallgrad. Inflammation kan också uppstå på kemisk väg av retande eller irriterande ämnen, till exempel olika rengöringsmedel och diskmedel. Det retande föremålet eller ämnet måste avlägsnas från ögat och ofta behöver en ögonläkare göra detta.

Behandling av ögoninflammation

Bakteriella infektioner går oftast över av sig själva, ibland kan man emellertid behöva antibiotikadroppar eller salva.

Klamydiainfektioner måste alltid behandlas med antibiotikatabletter. Infektioner orsakade av förkylningsvirus går över spontant och det finns ingen specifik behandling. Om hornhinnan samtidigt är drabbad kan det dock behövas symtomlindrande behandling. Beror inflammationen på bältrosinfektion (herpes virus) finns det en specifik behandling.

Allergisk inflammation behandlas med allergidämpande droppar och undvikande av det utlösande ämnet.

Om inflammationen beror på irriterande vätskor är det mycket viktigt att omedelbart spola ögat med vatten. Det går bra med vanligt kranvatten, det viktigaste är att man snabbt sätter igång och spolar i minst 15 minuter. Därefter bör man uppsöka ögonläkare för kontroll och gärna ta med sig burken eller flaskan med ämnet/vätskan i fråga.

Kan ögoninflammationer förhindras?

Alla infektiösa ögoninflammationer är mycket smittsamma och en god handhygien är viktig för att förhindra smittspridning. Upprepad handtvätt, gärna med handsprit, är effektivt.

Komplikationer vid ögoninflammation

Ögoninflammation är för det mesta en sjukdom som läker ut av sig själv utan några komplikationer. Vid vissa virusorsakade infektioner blir ibland hornhinnan samtidigt drabbad och detta kan förlänga sjukdomsförloppet.

Obehandlade klamydiainfektioner läker vanligen inte ut av sig själv, och kan skada äggledare eller bitestikel och ge fertilitetsproblem. Den drabbades partner måste också undersökas och eventuellt behandlas.


Annons
Annons
Annons