Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kolobom


Publicerad den: 2013-01-28

Annons

Vad är ett kolobom?

Kolobom är en medfödd defekt i ögat som först och främst omfattar regnbågshinnan (iris). Tillståndet syns då som en defekt i regnbågshinnan, vilket ger pupillen en oregelbunden och ovanlig form. Det är möjligt att ha ett kolobom på ena ögat, men vissa har denna defekt på båda ögonen.

Annons
Annons

Vilka följder kan ett kolobom ha?

Denna defekt i regnbågshinnan kan leda till att du får två bilder, den ena är mattare och mer diffus än det andra. Det innebär att synen inte blir så skarp som den ska vara. Mer allvarliga kolobom kan också påverka andra strukturer i ögat, som näthinnan (retina), åderhinnan (choroidea) eller synnerven (nervus opticus) och därmed ge allvarligare påverkan på synen.

Om du märker förändringar i din syn bör du uppsöka läkare som kan bedöma detta åt dig. Om synförändringarna beror på ett kolobom är detta mycket ovanligt och man måste då försöka ta reda på vad som orsakat denna skada hos dig. Om du upptäcker att ditt barn har en onormalt formad regnbågshinna, eller har hål i den, bör du få detta bedömt av en läkare. Personer med detta tillstånd kan ha lättare att få näthinneavlossning.

Orsaker till kolobom

Kolbom kan vara knutet till ärftliga sjukdomar, men de flesta fall av kolbom har inget samband med andra avvikelser. Skada på ögat eller kirurgiska ingrepp kan också vara orsaken till fenomenet.

Annons
Annons

Behandling och undersökningar vid kolobom

Ett kolobom upptäcks som regel direkt efter födseln och ärftligheten är då viktig att bedöma. En grundlig undersökning av ögat är också nödvändig. Det är ofta också nödvändigt med en magnetkameraundersökning för att titta på hjärnan och nerverna som förbinder ögat och hjärnan. Om barn med kolobom inte har utretts bör man få remiss till en ögonklinik där tillståndet kan bedömas. Man ser då efter om det finns behov av genetisk vägledning, neurologisk utredning, bilddiagnostik eller annan utredning.

Det finns ingenting som du som anhörig eller patient kan göra för att förbättra själva kolobomet, men både hjälpmedel och ingrepp kan ofta hjälpa.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.