Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inflammation i regnbågshinnan


Uppdaterad den: 2013-01-28

Annons

Vad är inflammation i regnbågshinnan?

Inflammation i regnbågshinnan kallas iridocyklit på fackspråk och är en inflammation i den hinna som sitter mitt i ögat och som ger ögonfärgen.

Tillståndet börjar ofta relativt akut, på ena ögat. Det medför vanligtvis obehag och smärta, men det gör inte alltid ont tidigt i förloppet. Ögat bli rött, tårflödet ökar och synen blir oskarp. Ljusskygghet är också ett vanligt symtom. Pupillen är ofta liten på det drabbade ögat, och ojämn i formen.

Tillståndet förkommer först och främst hos unga och medelålders.

Annons
Annons

Orsak

Detta är en inflammation som oftast inte beror på bakterier eller virus. Man tror att det ofta ligger immunologiska förhållanden bakom inflammationen, ibland kopplat till andra inflammationer i kroppen (till exempel reumatoid artrit). Detaljerna i sjukdomsutvecklingen är inte helt klarlagda.

Inflammationen drabbar ofta både regnbågshinnan (iris) och området där linsmuskeln ligger (corpus ciliare), men regnbågshinnan kan också drabbas enskilt. Inflammationen kan göra att regnbågshinnan fastnar i linsen bakom regnbågshinnan. Dessa sammanväxningar kallas synekier och är viktiga att undvika.

Flertalet av de som får iridocyklit har ingen annan underliggande sjukdom eller grundsjukdom. Vissa sjukdomar ger dock ökad risk för tillståndet, däribland ankyloserande spondylit, reumatoid artrit, bindvävssjukdomar och tuberkulos.

Om det uppstår en skada på ögat där det går hål på hornhinnan är risken för regnbågshinneinflammation hög.

Behandling

Om du använder solglasögon hålls pupillen något utvidgad. Det kan hjälpa till att hindra sammanväxningar.

Ögondroppar som utvidgar pupillen hämmar bildandet av sammanväxningar mellan regnbågshinnan och linsen. Dessutom är inflammationsdämpande ögondroppar med kortison viktigt i behandlingen. Smärtstillande medicin kan ibland vara nödvändig. I allvarliga fall ges även inflammationsdämpande tabletter, förutom ögondropparna.

Oftast är detta ett tillstånd som allmänläkaren remitterar vidare till en ögonläkare, som i sin tur startar behandlingen. Det är dock viktigt att behandlingen kommer igång snabbt. Vid lång transporttid, eller andra särskilda förhållanden, kan därför allmänläkaren påbörja behandlingen före avresan.

I den akuta fasen följs patienten noggrant av ögonläkaren. Senare delar man ibland kontrollerna mellan allmänläkare och ögonläkare. Om inflammationen inte behandlas snabbt och rätt kan den medföra komplikationer. Det är därför viktigt att behandlingsupplägget följs noggrant.

Annons
Annons

Prognos

Med tidig behandling varar tillståndet oftast från några få dagar upp till ett par veckor.

Det kan som nämnts bildas sammanväxningar mellan regnbågshinnan och linsen. Dessa kan bli varaktiga. En del utvecklar grön starr i efterförloppet, ett tillstånd som beror på för högt tryck inne i ögat och som kan skada synnerven. Efter upprepade inflammationer eller om inflammationen blir kronisk utvecklar vissa grå starr, eller i sällsynta fall förtvining av regnbågshinnan, eller lågt tryck i ögat, med dålig syn som följd.

Det är viktigt att du snabbt tar kontakt med läkare om du skulle märka att ett nytt anfall är på gång, så att behandlingen kan startas så snabbt som möjligt. Ett nytt anfall kan också drabba det andra ögat.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons