Infektiös konjunktivit (ögoninflammation i bindhinnan)


Uppdaterad den: 2012-12-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är konjunktivit?

Konjunktivit, i vardagligt tal ögoninflammation, är en inflammation i ögats yttersta hinna, bindhinnan. På fackspråk heter denna slemhinna konjunktiva, och den klär insidan av ögonlocken och ögats främre del fram till hornhinnan. Bindhinnan täcker således den vita delen av ögat.

Bindhinnan (saknar pil) är en förlängning av hornhinnan (kornea).

Infektiös konjunktivit är ett mycket vanligt tillstånd. Det är den vanligaste ögonsjukdomen som allmänläkarna stöter på. Den är smittsam och förekommer särskilt ofta bland småbarn, ofta som små epidemier på förskolor.

Symtom

Tillståndet börjar oftast med en känsla av skräp i ögat, det känns som att "det är något i ögat". Ögat kliar eller svider lite, blir rött och tårflödet ökar. Ofta är ögonen ihopklibbade efter sömn. Tillståndet börjar oftast i det ena ögat, och sprider sig sedan ofta snabbt till det andra. Till skillnad från djupare ögoninflammationer ger inflammation i bindhinnan i regel lite eller ingen smärta.

Annons
Annons

Orsak

Konjunktivit beror i regel på virus eller bakterier. Bland barn är i synnerhet virus (adenovirus) en vanlig orsak, och viruskonjunktivit förekommer ofta i epidemier med många samtidiga fall. Bakteriell konjunktivit är också ganska vanligt bland barn och är den vanligaste orsaken hos vuxna. Infektionen smittar oftast via händerna.

Bland sexuellt aktiva är det inte ovanligt med konjunktivit som orsakas av klamydiabakterier. Detta tillstånd kan misstänkas när standardbehandlingen inte har någon effekt, och man måste då byta till en annan typ av antibiotika.

Diagnos

Sjukdomshistorien är typisk och i de flesta fall kan läkaren ställa diagnosen efter en snabb titt på ögat. 

Annons
Annons

I mycket uttalade fall kan det vara nödvändigt att ta ett odlingsprov för att se vilken mikroorganism, det vill säga bakterie eller virus, som har orsakat infektionen.

Behandling

Infektiös konjunktivit är ett tillstånd som i de allra flesta fall läker ut av sig själv. Enligt en brittisk studie var placebo lika effektivt som antibiotika för att bota tillståndet, men forskningsresultaten är något motstridiga på det här området.

Infektion med bakterier kan behandlas med antibiotika i form av ögondroppar och eventuell ögonsalva.

En virusinfektion botas inte med antibiotika, men ibland väljer läkaren att ändå behandla med antibiotika eftersom det kan vara mycket svårt att skilja mellan virus- och bakterieinfektioner.

För att inte smitta andra är det viktigt att tvätta händerna ofta och inte peta sig i ögonen. Man bör inte heller dela handduk med andra. Eventuella kontaktlinser bör inte användas innan inflammationen har läkt. 

Förskola/dagmamma

Med dagens kunskap finns det ingen grund till att rekommendera att förskolebarn med mild till måttlig infektiös konjunktivit ska stanna hemma av smittskyddsskäl. Barnet bör endast stanna hemma vid kraftig konjunktivit med riklig varbildning tills dess att varbildningen har avtagit. Vid kraftig konjunktivit måste man oftast kontakta läkare, och barnets allmäntillstånd styr i stor grad behovet av att stanna hemma från förskolan. Det är vårdnadshavarens ansvar att avgöra om ett barn som har symtom på konjunktivit bör undersökas av läkare.

Redan ett par timmar efter att behandling med ögondroppar har påbörjats är smittrisken över om det rör sig om en bakterieinfektion. Barnet kan med andra ord gå till förskolan dagen efter påbörjad behandling även om ögat fortfarande inte har fått tillbaka normal färg.

Om det är en virusinfektion (adenovirus) är barnen smittsamma även om de får behandling. I sådana situationer går det inte att undvika att infektionen sprider sig till andra barn. I de flesta fall har spridning till andra barn på förskolan redan startat innan det första barnet genomgår en undersökning.

Prognos

Virusorsakad konjunktivit går över av sig själv efter fem till tio dagar. Om bakterier är orsaken varar inflammationen utan behandling från ett par få dagar upp till två veckor. Med behandling botas bakterieinfektioner inom loppet av några få dagar. Om man inte märker någon förbättring efter två till tre dagar med behandling, eller om man får smärtor eller synnedsättning, bör man kontakta läkare igen.

Vanligtvis förekommer inga komplikationer.


Annons
Annons
Annons