Grön starr (glaukom)

Glaukom är en ögonsjukdom som skadar synnerven och därmed ger gradvis sämre syn. Glaukom kallas även grön starr. Den vanligaste formen i Sverige är öppenvinkelglaukom, men det finns även en mer ovanlig form som heter trångvinkelglaukom.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Hur uppstår glaukom?

Orsaken till glaukom är fortfarande inte helt känd. Ibland kan det vara ärftligt. Trycket i ögat är ofta för högt hos de som får glaukom, men hos hälften av patienterna är det normalt. Man tror att ett högt ögontryck försvårar sjukdomsförloppet.

Läkarna funderar också över om rubbningar i ögats blodcirkulation kan ha betydelse för sjukdomens utveckling.

Annons
Annons

Vilka är symptomen?

Den vanligaste formen, öppenkammarvinkelglaukom, ger inga andra symptom än en smygande synförsämring som kan sträcka sig över årtionden. Synfältet krymper. Det centrala detaljseendet bevaras längst. Många fall av glaukom upptäcks aldrig och bara en liten andel av patienterna blir blinda.

Vid den mer ovanliga formen, trångvinkelglaukom, stiger trycket hastigt och ögat blir rött, värkande och rinnande. På grund av tryckstegringen svullnar hornhinnan, vilket kan ge dimmig syn och färgade ringar runt ljuspunkter. Allmänsymptom som smärtor och illamående är vanliga.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen ställs efter en ögonundersökning då läkaren bedömer synnervens utseende, hur stort synfältet är samt mäter trycket i ögat.

Annons
Annons

Hur behandlas glaukom?

Behandlingen syftar till att sänka trycket i ögat. Även hos de patienter som har ”normalt tryck” men för sjukdomen typiska synfälts- eller synnervsförändringar är det en fördel att ytterligare försöka sänka trycket.

Trycket kan sänkas på flera sätt. Man brukar börja med ögondroppar, som antingen minskar produktionen av vätska i ögat eller förbättrar avflödesmöjligheterna.

Avflödet kan också förbättras genom laserbehandling eller genom operation. Laserbehandlingen är enkel att genomföra och innebär inga allvarliga komplikationer. Den görs om droppar inte ger tillräcklig effekt eller om patienten inte klarar av att droppa i ögat.

Operationen leder till att trycket i ögat sjunker och utförs om droppar och/eller laserbehandling inte haft önskad effekt. Att operera glaukom är inte helt fritt från komplikationer man kan få grå starr efter några år, vilket i sin tur kan leda till att linsen måste bytas.

Glaukom måste oftast behandlas hela livet och patienten måste gå på regelbundna kontroller. Vid trångvinkelglaukom görs en laserbehandling på iris. Ofta behöver patienten därefter inte ta några mediciner. Ibland kan även denna form av glaukom fordra kirurgiskt ingrepp.

Hur undviker man&nbspatt drabbas av grön starr?

Om många i släkten har glaukom ska man låta sig undersökas av en ögonspecialist. Ju tidigare behandlingen kan sättas in, desto bättre. Har man fått diagnosen fastslagen är det viktigt att följa ordinationerna och genomföra kontrollerna hos sin specialistläkare.


Annons
Annons
Annons