Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Episklerit


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är episklerit?

Episklerit är ett inflammationstillstånd i episklera, en hinna som ligger mellan ögonvitan och dess tunna slemhinneskikt. Plötsligt uppstår ett rött området på ögat, utan föregående skada. Det förekommer inga synrubbningar, synen fungerar lika bra som den gör annars. Tillståndet är sällan särskilt smärtsamt, men det kan kännas obehagligt, särskilt när man flyttar blicken. Det rinner tårar från ögat. I en del fall har patienten haft tillståndet förut.

Episklerit är ett ganska vanligt tillstånd. I två av tre fall uppstår episkleriten bara i det ena ögat. Tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män.

Orsak

Orsaken till episklerit är okänd. Inflammationen beror inte på bakterier eller virus. Av någon anledning angriper kroppens försvarsceller episklera så att det uppstår en inflammation i den. Andra sjukdomar ökar risken för att episklerit uppstår. Men de allra flesta som får episklerit har inga kända riskfaktorer. Följande sjukdomar associeras med tillståndet: gikt (podager), reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, bältros och tuberkulos.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Hur diagnostiseras episklerit?

Diagnosen ställs utifrån din sjukdomshistoria och de fynd läkaren gör vid undersökningen. Blodprov har i regel liten betydelse för att ställa diagnosen.

Behandling

Syftet med behandlingen är att hämma inflammationen och lindra symtomen. I milda fall behövs ingen behandling eftersom sjukdomen oftast går tillbaka av sig själv.

Oftast väljer man att behandla episklerit för att inflammationen går tillbaka snabbare då. Det ges ögondroppar med kortikosteroider eller ögondroppar med något annat inflammationsdämpande medel. Dessa läkemedel hämmar inflammationstillståndet.

Annons
Annons

Prognos

Tillståndet är ofarligt och går i regel tillbaka av sig själv inom en till två veckor. Man bör känna till att tillståndet har en tendens till att komma tillbaka efter flera månader eller år. Samma behandling kan då användas med lika gott resultat.


Annons