Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Arteriell ocklusion i retinala kärl


Uppdaterad den: 2013-03-17

Annons

Vad är arteriell ocklusion i retinala kärl?

Arteriell ocklusion i retinala kärl innebär att vävnaden i ögats näthinna skadas på grund av delvis eller fullständig blockering av en eller flera artärer (blodkärl) i näthinnan. Det uppstår synförlust på det ena ögat inom några sekunder. Den kan vara snabbt övergående eller varaktig. Det gör inte ont. Hur stor del av synfältet som försvinner beror på vilket blodkärl i ögat som drabbas. Man kan ha haft liknande övergående episoder tidigare. Tillståndet uppträder ofta på morgonen eller natten. Tillståndet är vanligare i högre åldrar.

Annons
Annons

Orsak

Hos människor som har ateroskleros, det vill säga förkalkningar i blodådrorna, kan det ibland lossna små bitar från områdena med förkalkning. Bitarna följer då med blodströmmen runt i kroppen som blodproppar. Blodpropparna kan kilas fast i blodkärl i olika organ och orsaka skada eftersom de hindrar blodtillförseln till den vävnad som ska försörjas med blod via det blodkärl som nu har blivit igentäppt.

Ett annat sätt som sådana blodproppar kan uppstå på är vid hjärtflimmer: Hjärtats förmak kan vid olika hjärtsjukdomar börja pumpa för snabbt, så att blodet som finns i dem "vispas upp". I en sådan situation kan det bildas små blodproppar som kan föras ut i kroppen med blodströmmen.

Oberoende av hur blodproppen har bildats kan den täppa igen ett blodkärl i näthinnan om den når ögat. Det område i näthinnan som försörjs genom det nu igentäppta kärlet får då brist på blod. Om kroppen klarar att lösa upp blodproppen snabbt nog leder det inte till någon varaktig skada, men patienten kan uppleva en kortvarig förlust av synen så länge proppen sitter fast. Om blodproppen får sitta länge nog leder det till varaktig skada på området i näthinnan, och delar av synfältet på det ögat kan gå förlorade.

Riskfaktorer för att sådana skador uppstår i ögat är som nämnts hjärtflimmer (förmaksflimmer) och åderförkalkning (ateroskleros). Andra faktorer är sockersjuka (diabetes typ 1 eller typ 2), högt blodtryck, högt kolesterol och rökning.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Det är mycket viktigt att du uppsöker läkare direkt om du märker att du har synförlust, eftersom det vid tidig behandling kan finnas möjlighet att i vissa fall rädda synen på ögat.

Sjukdomshistorien ger misstanke om diagnosen. Om du har någon av riskfaktorerna stärks misstanken. Läkaren testar din syn, både synfältet och synskärpan. Läkaren tittar in i dina ögon med ett instrument som kallas oftalmoskop. Det kan vara aktuellt att lyssna på hjärtat och ta ett EKG, samt lyssna på blodkärlen på halsen. På sjukhuset kan det vara aktuellt att göra en särskild röntgenundersökning, arteriografi, för att undersöka ögats blodådror.

Annons
Annons

Behandling

Behandlingen går ut på att hindra blindhet. Det är alltid viktigt att förebygga synnedsättning på det andra ögat.

Läkemedelsbehandling bör påbörjas inom 90 minuter om den ska hjälpa. Man försöker alltid att behandla även om det har gått upp till 48 timmar, men utsikterna är dåliga om det har gått mer än två timmar. Om tilltäppningen av kärlet beror på en speciell typ av inflammation kan man behandla med höga doser kortison. Ibland kan läkemedel som sänker trycket inne i ögat ges, för att på så sätt göra det lättare för blodet att komma fram. Om blodkärlet inte är helt igentäppt får patienten läkemedel som gör att kärlen utvidgar sig. Det kan vara aktuellt att tappa lite vätska från ögats främre kammare för att sänka trycket i ögat. Ibland ges också syre.

Prognos

Vid tidig behandling, inom 90 minuter, kan man i vissa fall hindra eller minska synförlusten.

Det är alltid viktigt att förebygga synnedsättning på det andra ögat. Detta kan man göra genom åtgärder som att sluta röka, behandla högt blodtryck och högt kolesterolvärde, samt behandla eventuell diabetes på bästa sätt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons