Fråga doktorn

Fråga   Ögon

Fråga: Uveit

Skulle vilja veta vad ni vet om den sällsynta ögonsjukdomen uveit.

Svar:

Uveit är ett stort område så svaret är en kort sammanfattning. Uveit är en inflammation i den del av ögat som kallas uvea, till vilket räknas regnbågshinnan (iris), ciliarkroppen och åderhinnan (choroidea). I ciliarkroppen fäster dessutom linskapseln som håller ögats lins på plats. Den består av dels muskler och dels celler som producerar kammarvatten som cirkulerar i de främre delarna av ögat. Uviet är en inflammation i någon eller alla delar.

Vid inflammation av den främre delen kallas det irit och den kännetecknas av att ögat blir rött närmast hornhinnan, man blir ljuskänslig och känner värk. Tårar kan börja rinna. Synen kan vara normal eller nedsatt.

Vid inflammation i den mellersat delen (intermediär uveit) är symtomen mildare, oftast erfar patienten "flugor" eller prickar för det sjuka ögat. Vid bakre uveit är det framför allt prickar och flugor och nedsatt syn som ger patienten symtom.

Vid inflammation i alla delarna kallas det pan-uveit.

Dessa inflammationer kan vara sporadiska eller också bli kroniska, dvs de ger besvär mer eller mindre hela tiden (mer än 3 månader).

Orsaker
Vid uveit hittar man oftast ingen orsak. Ibland har patienten någon reumatisk sjukdom (juvenil reumatisk artrit eller spondartrit) eller inflammtorisk tarmsjukdom. Njurinflammation (nefrit) kan ge uveit. Vissa infektioner kan också ge irit (virus och bakterier).

Sarkoidos kan också ge inflammation i ögat. För intermediar uveit är orsaken också ofta oklar. Sarkoidos och MS kan ge inflammation. Orsaker till bakre uveit är ofta infektioner (parasiter, virus, svamp, sarkoidos).

Komplikationer
Irit kan ge pupillsammanväxningar mot linskapseln. Gråstarrutveckling. Svullnad i gula fläcken.

Intermediär och bakre uveit kan ge svullnad i gula fläcken, gråstarrsutveckling, näthinneavlossning, blodpropp i ögat, påverkan på synnerven.

Behandling
Beroende på graden av inflammation och var den är belägen, får man oftast kortisondroppar och droppar som vidgar pupillen under ett par veckor. Vid kraftiga infektioner kan det bli aktuellt med tillägg av kortisontabletter och vid riktigt svåra fall kan det bli fråga om såkallad immuno-hämmande behandling, ofta i samråd med specialister inom reumatologi. Om man hittar någon infektiös orsak kan det bli aktuellt med behandling mot infektionen.

Prognos
Vissa patienter har bara en enstaka främre irit medan andra kan ha livslånga besvär, allt beroende på grundorsaken.

Vänlig hälsning
Per Sandkull
specialistläkare inom ögonsjukdomar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Misstänker GPC

2011-08-26 | 12:13

av Per Sandkull

svår form av Sklerit

2011-08-2 | 17:48

av Per Sandkull

Kan man förebygga gråstarr?

2011-07-5 | 20:59

av Per Sandkull

GPC

2011-05-8 | 19:31

av Oliver Bjelkin

grå starr

2011-04-1 | 16:38

av Per Sandkull

Grön starr

2011-02-7 | 21:51

av Per Sandkull

Glaskroppsavlossning

2011-01-19 | 22:56

av Per Sandkull

Näthinneavlossning - måste jag byta jobb?

2010-12-16 | 00:13

av Per Sandkull

Tårar

2010-11-24 | 11:23

av Oliver Bjelkin

Sviter efter ögoninflammation

2010-11-30 | 19:56

av Per Sandkull

Vitamin som medicin

2010-10-19 | 18:12

av Oliver Bjelkin

Ljusskygg, illamående och snurrig vad är fel?

2010-10-26 | 18:12

av Per Sandkull

Efter grå starr operation

2010-09-14 | 14:29

av Oliver Bjelkin

Starroperation kontraindikation

2010-08-31 | 13:43

av Per Sandkull

Anisometropi

2010-08-27 | 07:38

av Oliver Bjelkin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons