Symtom vid åldersförändringar i gula fläcken

Symtomen vid åldersförändringar i gula fläcken (AMD) kan variera något beroende på om det rör sig om den torra, eller våta formen av AMD.

Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Uppdaterad den: 2013-04-22
Författare: Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Annons

Vid den torra formen av AMD kommer symtomen i form av synnedsättning ofta smygande och eftersom det i början många gånger bara är ett öga som är påverkat har den drabbade inte så mycket besvär då det friska ögat omedvetet tagit över en del av det sjukas uppgifter. Således söker många människor vård först när man börjat få besvär från båda ögonen och det först drabbade ögat således redan har fått allvarliga skador. Inte vid någon form av AMD har man besvär från ögonen som yttrar sig i värk, skav eller irritation.

Vid de allra tidigaste formerna av AMD har man inga symptom alls utan diagnosen kan bara ställas genom undersökning av ögats näthinna.

Symtom vid den torra formen

De allra första symptomen vid den mildare torra formen är att det faller bort bokstäver eller delar av bokstäver vid läsning. Oftast är besvären långsamt tilltagande över en längre period och många gånger under flera år. Efterhand kan även den centrala synskärpan minska och likaså kan en del uppleva krokseende som dock vanligtvis inte är lika uttalat som vid den våta formen.

Annons
Annons

Symtom vid den våta formen

Den mer aggressiva våta formen har oftast ett mera stormigt förlopp med snabb synnedsättning. Det enskilt viktigaste symptomet vid den våta formen är krokseende.  Detta innebär att när de som är drabbade fokuserar en rät linje som exempelvis en lyktstolpe eller textraden i en tidning så verkar den att i sin centrala del vara krokig och förvriden. Detta återspeglar sig givetvis också på förmågan att läsa och känna igen ansikten som försämras. Orsaken till att man ser krokigt är att det läckt ut vätska under näthinnan som inte längre är slät och när sedan ljuset återkastas på denna del av näthinnan upplever man bilden förvrängd. Vid mer avancerade former upplevs det som en svart ogenomtränglig skugga centralt i synfältet.

Oftast är det perifera seendet inte påverkat och detta gäller såväl den torra som den våta formen. Förmågan att leda sig vilken utnyttjar det perifera seendet påverkas således sällan eller endast mycket sent i sjukdomsförloppet.


Annons
Annons
Annons