Fråga doktorn

Fråga   Ögon

Fråga: Operera hål i gula fläcken?

De två senaste månaderna har jag fått problem med synen, det har konstaterats att det är hål i gula fläcken. Synen fortsätter att försämras. Kan inte läsa tidningsnotiser utan förstorningsglas, dock är det ändå till viss del suddigt/bortfall av bokstäver. På avstånd blir raka linjer krokiga. Har fått tid för en makulahålsoperation i början av maj. Har nu frågor kring operationen: Är detta en vanlig operation? Hur brukar resultatet bli? Hur många operationer lyckas, och hur bra blir synen efter operationen? Är det risk att synen försämras efter operationen? Om jag låter bli att operera, vad kan följderna bli då? Har läst att problemet kan gå tillbaka spontant, hur sannolikt är detta? Smärta vid/efter operationen? Hur skulle du ha resonerat - ska jag ta operationen eller avstå? Jag har ju trots allt syn idag, dock med försämrad skärpa, men är rädd att riskera att synen blir sämre pga operation.

Svar:

Det är ganska vanligt att man i dagligt tal blandar samman åldersförändringar i gula fläcken med sjukdomen hål i gula fläcken. Det måste poängteras att det rör sig om två helt skilda sjukdomar låt vara att båda drabbar den centrala delen av näthinnan dvs gula fläcken.

Hål i gula fläcken drabbar ca en på tusen när man kommit över femtioårsåldern. Symptomen kan i början påminna om åldersförändringar i gula fläcken med centrala
defekter i synfältet och så småningom krokseende.

I tidiga stadier finns det en chans att förändringarna kan gå tillbaka av sig själva.
Men då du fått tid för operation utgår jag från att din ögonläkare gjort bedömningen att chansen för spontan återgång är liten.

En överväldigande majoritet av de som opereras läker vad gäller hålet i gula fläcken.
Detta är dock inte det samma som att synen blir vad den var före insjuknandet.

Prognosen är beroende på hur lång tid som man haft sjukdomen och i ditt fall med
två månader så är det gynnsamt för utgången. Ofta är prognosen vad gäller närseendet
bättre än avståndsseendet och bara det faktum att krokseendet förbättras är nog för att tillråda en operation.

Att uttala sig om resultaten inför en operation är alltid vanskligt och detta alldeles särskilt om man inte träffat patienten!

Men att kunna läsa ner till tredje fjärde raden
på syntavlan borde inte vara omöjligt postoperativt rent generellt om synen varit normal innan sjukdomen.

Att inte operera nu gör att chanserna för lyckad operation i framtiden om du skulle ångra dig blir sämre.

Operationen görs vanligtvis som de flesta andra ögonoperationer numera i lokalanestesi.
När bedövningen släpper känner många patienter obehag men smärta är ovanligt.

Operation av hål i gula fläcken innebär att glaskroppen i ögat opereras bort och utrymmet
fylls med en gas som sedan resorberas inom ca 4-6 veckor. I början av den tiden är det viktigt att man ligger med ansiktet neråt så att gasen kan stiga i ögat och täcka över hålet så att det kan läka.

Detta upplevs av de flesta patienter som jobbigt men det är viktigt för läkningen.

Det är också mycket vanligt att det utvecklas grå starr i ett öga som är opererat för gula fläcken hål. Denna måste då tas bort i en andra operation.

Sammanfattningsvis är detta ett tillstånd som med dagens operationsteknik brukar ge ett tillfredsställande resultat och jag tycker därmed att du tveklöst ska acceptera
erbjudandet om operation.

Lycka till!


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Misstänker GPC

2011-08-26 | 12:13

av Per Sandkull

svår form av Sklerit

2011-08-2 | 17:48

av Per Sandkull

Kan man förebygga gråstarr?

2011-07-5 | 20:59

av Per Sandkull

GPC

2011-05-8 | 19:31

av Oliver Bjelkin

grå starr

2011-04-1 | 16:38

av Per Sandkull

Grön starr

2011-02-7 | 21:51

av Per Sandkull

Glaskroppsavlossning

2011-01-19 | 22:56

av Per Sandkull

Näthinneavlossning - måste jag byta jobb?

2010-12-16 | 00:13

av Per Sandkull

Tårar

2010-11-24 | 11:23

av Oliver Bjelkin

Sviter efter ögoninflammation

2010-11-30 | 19:56

av Per Sandkull

Vitamin som medicin

2010-10-19 | 18:12

av Oliver Bjelkin

Ljusskygg, illamående och snurrig vad är fel?

2010-10-26 | 18:12

av Per Sandkull

Efter grå starr operation

2010-09-14 | 14:29

av Oliver Bjelkin

Starroperation kontraindikation

2010-08-31 | 13:43

av Per Sandkull

Anisometropi

2010-08-27 | 07:38

av Oliver Bjelkin


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.