Skillnad mellan torr och våt form

AMD är en ögonsjukdom som är kopplad till åldrandet och som yttrar sig i försämring av det centrala skarpa seendet. Det är det centrala seendet som vi använder oss av när vi läser, ser på TV kör bil eller ska känna igen ansikten. En nedsättning i denna förmåga påverkar alla dessa funktioner.

Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Uppdaterad den: 2013-04-22
Författare: Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Annons

AMD delas vanligen in i så kallade torra och våta förändringar. Cirka 80 procent av AMD utgörs av torra förändringar och resten av våta.

Våta formen

Våta förändringar uppstår när det växer till nya blodkärl under näthinnan som kroppens svar på dålig syreförsörjning och inlagring av skadliga ämnen i gula fläcken. Dessa blodkärl är av annan karaktär och läcker ofta vätska genom blodkärlsväggen och många gånger uppstår också regelrätta blödningar. Detta för med sig att gula fläcken inte längre är slät utan buktande. När ljuset från det man fokuserar på då avbildas på näthinnan uppstår krokseende.  Obehandlade kan förändringarna leda till celldöd i gula fläcken och till grav synskada. Synförlust vid våt AMD kommer vanligen snabbt och leder oftare till svåra handikapp.

Torra formen

Torra förändringar beror på att viktiga celler i näthinnans centrala delar långsamt bryts ner. Förloppet är oftast relativt långsamt och kan pågå under många år. Slutresultatet är även vid denna åkomma en skada i det centrala synfältet.  Om bara ena ögat är påverkat är det vanligt att den drabbade inte märker något förrän andra ögat också börjar uppvisa symptom.

Annons
Annons

Gemensamt för båda formerna är att det bara är det centrala synfältet som påverkas och att seendet utåt sidorna oftast är oanfrätt och detta har till följd att dessa patienter även om de är gravt synskadade i så måtto att de inte kan läsa eller köra bil ändå har så pass mycket kvarvarande syn att de hyggligt kan leda sig åtminstone i känd omgivning.


Annons
Annons
Annons