När bör man testa sig för AMD?

Om man känner att man tillhör någon av riskgrupperna för att utveckla AMD eller redan har symptom på synnedsättning bör man låta undersöka sina ögon. Detta görs enklast och snabbast hos optiker eller vårdcentral.


Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
Uppdaterad den: 2013-04-22
Författare: Oliver Bjelkin, överläkare vid ögonkliniken Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Skaraborgs Sjukhus, Skövde

Annons

Dessa kan genom att bestämma synskärpan avgöra om det är nödvändigt med remiss till ögonklinik. De senare kräver ofta remiss med uppgifter om synskärpa och andra symptom innan tid kan bokas.

Testa din syn hemma

Det som är avgörande när man testar synen är att man mäter synskärpan på ett öga i sänder. Det behöver inte vara mer komplicerat än att man håller för omväxlande höger och vänster öga och ser hur långt från tv: n man behöver sitta för att kunna läsa textremsan. Om det med tiden visar sig att man måste gå närmare eller att det börjar skilja på avståndet mellan höger och vänster öga kan det vara dags att få ögonen kontrollerade. Samma gäller om man upplever krokseende för något eller båda ögonen. Rent allmänt kan det vara en god ide att från 60-65 års ålder kontrollera synen med några års mellanrum.

Undersökning hos professionell

Hos optikern sker så en mer förfinad undersökning som antingen leder till att man får glasögon som korrigerar eventuella synfel eller om detta inte låter sig göras en remiss till ögonklinik för fortsatt utredning.

Annons
Annons

På ögonkliniken sker ytterligare testning av synskärpan och här undersöks även näthinnan antingen genom direkt undersökning genom att läkaren tittar in genom pupillen eller genom att ögonbotten fotograferas. I händelse av att man finner det nödvändigt med ytterligare utredning kan man gå vidare med kärlkontrastundersökning som går till så att man sprutar in ett ämne i blodet och sedan fotograferar ögonbotten för att se om det föreligger exempelvis läckage som skulle kunna tyda på våt AMD. Även OCT undersökning utförs regelmässigt för att utröna om det finns en svullnad i näthinnan. Denna undersökning utnyttjar laserljus och har den fördelen att man lättare kan se och dokumentera eventuell svullnad i näthinnan.


Annons
Annons
Annons