Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | AMD / gula fläcken

Behandlingsmetoder vid åldersförändringar i gula fläcken

När det gäller behandling av våt AMD har man olika behandlingsstrategier att välja på. Däremot finns det ingen behandlingsmetod i dagsläget som används för dem som har den torra varianten.

Publicerad den: 2009-11-11

Annons

När det gäller behandling av den torra typen av AMD så gäller att någon specifik behandling i dagsläget inte finns. Intensiv forskning pågår dock på flera fronter och i framtiden kan man nog räkna med medikamentell behandling som åtminstone lindrar besvären.

Man har vid en stor mycket omtalad amerikansk studie, AREDS, sett att man signifikant kan minska risken att utveckla svår AMD genom att behandla med höga doser av vissa vitaminer och zink. Man har dock inte kunnat visa att denna behandling skulle kunna minska på risken att utveckla AMD överhuvudtaget. Rekommendationen har varit att man ska eftersträva en fullgod kost innehållande mycket grönsaker och frukt. Vidare har man sett att det kan vara av värde med självdiagnostik med särskild hänsyn till krokseende.

Olika behandlingsmöjligheter

När det gäller behandling av våt AMD har man litet olika behandlingsstrategier att välja på. Vilken metod man väljer beror på resultatet av den föregående läkarundersökningen.
Sedan flera år tillbaka har man haft möjlighet att behandla de nybildade blodkärlen under gula fläcken med laser.

Annons
Annons

Behandlingen går till så att man sprutar in ett läkemedel i blodet som ansamlas i de sjukliga nybildade blodkärlen under gula fläcken. Genom att sedan belysa området med laserljus av en mycket bestämd våglängd som tas upp av det bundna läkemedlet kan man i bästa fall få blodkärlen att återbildas eller åtminstone minska på vätskeläckaget.

På senare år har ovanstående behandlingsmetod till stor del fått stå tillbaka för behandling med läkemedel som sprutas direkt in i ögats inre. Det gemensamma för dessa är deras så kallad anti-VEGF verkan. Man kan få fram effekten antingen genom direkta antikroppar mot VEGF faktorn eller genom att binda faktorn till ”falska” receptorer och på så vis minska VEGF verkan i blodkärlen.

Dessa läkemedel verkar således stabiliserande på blodkärlen och syftet är att få dessa att dels läcka mindre och dels att minska på nybildningen av kärl. En mycket stor majoritet av de som får denna behandling stabiliseras också i sin sjukdom och som en följd av detta ser man ofta att synskärpan till och med visar en tendens att stiga åtminstone i det initiala skedet.

Om skadan i gula fläcken redan från början är omfattande fås dock ingen förbättring av synförmågan. Någon nybildning av nervceller sker alltså inte utan en skada i gula fläcken är bestående livet ut.

Annons
Annons

Vanligaste behandlingsformen

I Sverige är det vanligast att behandlingen ges i form av tre sprutor med en månads mellanrum och därefter ställningstagande till kompletterande behandling vid de uppföljande kontrollerna på ögonklinik. Vid dessa kontroller tar man hänsyn till synskärpa, läsförmåga och näthinnans svullnad.

Den senare bestäms via OCT som är en slags laseravbildning av näthinnan och där man kan avläsa och jämföra tjockleken före och efter behandling. Det är inte ovanligt att man måste rebehandla samma öga upprepade gånger under loppet av något eller några år.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons