Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Urinvägsinfektion hos män


Uppdaterad den: 2018-01-03

Annons

Vad är urinvägsinfektion hos män?

Urinvägarna hos män består av olika delar (urinrör, urinblåsa, prostata, urinledare, njurar) och beroende på var infektionen sitter ger den olika symtom. 

Urinvägsinfektion är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Det tycks bero på att avståndet mellan utevärlden och urinblåsan är större än hos kvinnor. Män över 60 år får i högre utsträckning urinvägsinfektion än yngre män.

Annons
Annons

Symtom

En infektion i urinblåsan och urinröret (blåskatarr, cystit) ger ofta besvär i form av sveda när man kastar vatten, trängningar och behov av att kasta vatten ofta. Ömhet över skambenet förekommer. Det är ett besvärligt tillstånd, men i regel är man inte påverkad i form av feber eller sjukdomskänsla. Vid infektion i prostatan eller njurar förekommer däremot ofta feber (över 38 grader), sjukdomskänsla, illamående och smärtor på den angripna sidan. Besvär när man kastar vatten behövs då inte förekomma.

Orsak

Urinvägsinfektioner beror i regel på att bakterier som sitter i underlivet och tarm letar sig in i urinvägarna. Många faktorer kan bidra till att öka risken för urinvägsinfektion.

 • Förstorad prostata med kvarstående urin i urinblåsan efter att man kastat vatten.
 • Njursten.
 • Tumörer i prostata, blåsa eller njure.
 • Rubbning i urinblåsans nerver.
 • Medfödda missbildningar i urinvägarna.
 • Återflöde av urin från blåsa till urinledare, så kallat reflux.
 • Förträngningar i urinröret.
 • Kateter i urinblåsan.
 • Utbuktningar på blåsan.
 • Annan sjukdom som försvagar immunförsvaret.
 • Ingrepp som skadar slemhinnan som klär urinvägarna.
Annons
Annons

Diagnos

Njurar, binjurar, blåsa och urinvägar.

En urinvägsinfektion i urinrör och urinblåsa är ofta lätt att diagnostisera eftersom symtomen är typiska. Man brukar dock analysera en urinsticka och skicka urinen för odling för att säkerställa att det finns bakterier i urinen. Om det finns oklarheter om var infektionen befinner sig kan man behöva lämna blodprov. Man kan då bland annat se om infektionen verkar ha spridit sig till njurar och/eller prostata; behandlingen är då annorlunda. Om man är väldigt påverkad av infektionen med hög feber, slöhet, hög puls och oförmåga att äta tabletter så kan en akut remiss till sjukhuset behöva för att utreda tillståndet. 

Ibland beror symtomen på annat än en urinvägsinfektion, till exempel godartad prostataförstoring med svårigheter att kasta vatten eller en könssjukdom. Det finns olika metoder för att utreda dessa tillstånd och ibland tas fler prover för att hitta rätt orsak till besvären.

Andra undersökningar som kan bli aktuella, beroende på var infektionen sitter och om infektionen har en tendens att återkomma:

 • Undersökning av prostata. Detta sker genom att läkaren känner med ett finger i ändtarmen för att känna om prostatakörteln är förstorad och/eller öm.
 • Undersökning av blåsan med hjälp av ultraljud eller kateter för att se om det finns kvar urin i blåsan när du kissat (residualurin).
 • Ultraljud av njurarna.
 • Undersökning av urinvägarna med kontraströntgen (översikt, njurar, blåsa).
 • I många fall är det också nödvändigt att undersöka urinblåsan med ett rör genom urinröret. Denna undersökningsmetod kallas cystoskopi.

Behandling

Syftet med behandlingen är att minska symtom, bli av med infektionen samt att behandla eventuella bakomliggande faktorer. Läkemedelsbehandling i form av antibiotika är i regel indicerat. Beroende på var infektionen sitter behövs olika antibiotika. Dessutom varierar behandlingstiden, från 7 dagar vid en infektion i urinblåsa/urinrör, 14 dagar vid infektion i njure medan en infektionen i prostatan kan behöva antibiotika i en månad. För att lindra symtom kan man pröva paracetamol och läkemedel som är  inflammationshämmande, såsom ibuprofen eller naproxen.

Prognos

Ofta går tillståndet snabbt över med rätt behandling. Om tillståndet beror på en annan bakomliggande sjukdom, kommer förloppet att vara beroende av om denna kan behandlas.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.