Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Urinläckage hos kvinnor


Uppdaterad den: 2019-03-25

Annons

Definition

 • Ofrivillig vattenkastning eller urinläckage, urininkontinens.
 • Klassificering:
  • Lindrigt – droppläckage en till två gånger per månad.
  • Måttlig – droppläckage flera gånger per vecka -dagligen.
  • Allvarligt – större läckagemängder minst en gång i veckan.
Animation av urinläckage

Förekomst

 • Varierar med graden av besvär.
 • I svenska undersökningar rapporterar cirka 20 % av kvinnorna om urinläckage.
 • Studier från andra länder visar 10–60 %.
 • Man uppskattar att cirka 2 % av sjukvårdsutgifterna kan härledas till urinläckage.

Bedömning av urinläckage hos kvinnor

 • Är ett utbrett problem bland kvinnor, men inte alla behöver behandling.
Annons
Annons

De vanligaste orsakerna

Som kan kräva behandling

 • Ansträngningsinkontinens.
 • Trängningsinkontinens.
 • Blandinkontinens:
  • Utgör 35–50 % av alla fall, är vanligast hos äldre
  • Kombination av typerna ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens
 • Överflödesinkontinens:
  • Läckage vid full blåsa, urinretention
  • Det "rinner över", droppar jämnt och ständigt
  • Diagnosen bekräftas vid undersökning av eventuell kvarvarande urin i blåsan efter vattenkastning (residualurin). Detta görs antingen med ultraljud, så kallad Bladderscan eller kateterisering

Varning

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör du kontakta läkare.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.