Smärtor, svullnad och kulor i pungen, patientrådgivning


Publicerad den: 2013-11-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är smärtor, svullnad och kulor i pungen?

 • Det är precis vad rubriken säger och är ett förhållandevis vanligt fenomen.
 • Både banala och allvarliga tillstånd kan dölja sig bakom dessa tillstånd.

Vad består pungen av?

 • De manliga könsorganen inkluderar två testiklar, som hänger i en säck (pungen, skrotum) och penis. Könsorganen är nära förbundna med de manliga urinvägarna. En rubbning i det ena systemet kan ge symtom även i det andra systemet.
 • Varje testikel är en körtel som producerar spermier (sädesceller) och det manliga könshormonet testosteron.
 • En lång slingrande kanal som kallas bitestikeln (epididymis) finns bakom varje testikel. Spermier produceras fortlöpande i varje testikel. Spermier passerar in i bitestikeln där de mognar under ett antal veckor innan de passerar genom sädesledaren och sädesblåsorna (seminalvesiklarna) som fungerar som ett lagringssystem.

Vad är orsaken till smärtor, svullnad och kulor i pungen?

Vanliga orsaker som kan kräva behandling

 • Vriden sädessträng (funikeltorsion, testikeltorsion):
  • Förekommer i åldern 0–20 år, en ”liggande” (horisontellt ställd) testikel är en riskfaktor
  • Typiska symtom är plötsligt insättande kraftiga ensidiga smärtor, illamående och kräkningar, inte feber
 • Inflammation i bitestikeln (epididymit):
  • Förekommer i alla åldrar men är ovanligt hos barn
  • Kännetecknas av smärta som utvecklas långsamt och som kan stråla upp i magen, feber, sveda vid urinering och behov av att kissa ofta, snabb utveckling av svullnad och ömhet i området bakom övre delen av testikeln (epididymis)
 • Vattenbråck (hydrocele):
  • Kan förekomma i alla åldersgrupper och är ganska vanligt bland spädbarn. Tillståndet beror på vätskeansamling i pungen
  • Ger obehag, tyngdkänsla, pungen är ”i vägen” eftersom den är utspänd
 • Spermiecysta, spermatocele:
  • Förekommer bland vuxna män. Beror på att det bildas små cystor fyllda med sperma i bitestikeln
  • Finns ofta på toppen av bitestikeln där man kan känna en kulformad svullnad på cirka 1 cm i diameter. Ger i regel inga andra besvär än oro
 • Pungåderbråck, varikocele:
  • Åderbråck i pungen som kan uppstå i puberteten och som förekommer hos i övrigt friska, vuxna män
  • Sitter oftast på vänster sida och ger sparsamt med symtom – tyngdkänsla, ömhet, smärta uppträder endast hos 20 %
 • Ljumskbråck:
  • Hos barn och unga vuxna beror tillståndet på en medfödd svaghet i bukväggen. Hos äldre män är orsaken ofta tunga lyft eller andra tillstånd som ger högt tryck inuti bukhålan
  • En kula som blir synlig när du står, hostar eller pressar ut magen på annat sätt
  • Tillståndet ger i regel inga smärtor, med undantag för inklämt bråck, som är sällsynt vid ljumskbråck

Vanliga orsaker som vanligtvis inte kräver behandling

 • Ömma testiklar:
  • Smärtor i en eller båda testiklarna utan tecken på organisk sjukdom, oftast i bitestikeln
  • Förekommer oftast hos stressade män med sociala problem eller problem på arbetsplatsen

Sällsynta orsaker som kräver omedelbar behandling

 • Testikelcancer:
  • Förekommer oftast bland män i 20–40-årsåldern
  • Ger antingen inga smärtor eller gradvis ökande smärtor, man kan eventuellt känna en kulformig förhårdnad

När ska man söka läkarhjälp?

 • Vid akuta, starka smärtor bör man kontakta läkare omedelbart.
 • Vid mindre dramatiska besvär är det bra att bli undersökt av läkare för att få en diagnos ställd, men det brådskar inte.

Vad gör läkaren?

Anamnesen

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Hur länge har besvären varat?
 • Hur började besvären?
 • Vid akuta smärtor:
  • Kom smärtorna helt plötsligt eller kom de gradvis?
  • Har du feber?
  • Har du problem med urineringen?
  • Känner du dig sjuk?
  • Har du fått ett slag/en spark mot skrevet de senaste dagarna?

Läkarundersökningen

 • Läkaren koncentrerar i regel undersökningen på pungen och känner på testiklarna, bitestikeln, i förekommande fall lyser läkaren upp pungen med en ficklampa som pressas mot huden i ett mörkt rum – om pungen är genomskinlig tyder det på ett vattenbråck.

Andra undersökningar

 • Beror på sjukdomsbilden. Vid akuta besvär kan det vara aktuellt att ta ett blodprov för att få klarhet i om det föreligger en inflammation.
 • Urinundersökning ingår ofta.
 • Vid oklarhet om det föreligger vriden testikelsträng eller tumör är det nödvändigt med ultraljud.

Remiss till den specialiserade vården

 • Vid misstanke om vriden testikelsträng blir du inlagd på sjukhus.
 • Om diagnosen är oklar remitteras du till ultraljudsundersökning.

Annons
Annons
Annons