Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Njurcystor

Hälften av alla som är över 50 år har en eller flera njurcystor. Njurcystor är nästan alltid godartade.


Uppdaterad den: 2023-01-23

Annons

Vad är njurcystor?

Njurcystor är vanligen små, ovala eller runda tunnväggiga blåsor fyllda med vatten som oftast sitter i de yttre delarna av njurbarken. De är mycket vanliga och förekomsten ökar med stigande ålder. Man uppskattar att njurcystor finns hos ungefär hälften av alla personer som är över 50 år. Njurcystor är så gott som alltid godartade.

Njurcystor har inget med den ärftliga sjukdomen polycystisk njursjukdom, som ibland kallas cystnjurar, att göra. 

Annons
Annons

Symtom

De flesta njurcystor medför inga symtom, men vissa cystor kan ge smärtor i flankerna om det blir en blödning eller infektion i cystan.

Orsak

Cystor kan bildas var som helst i kroppen, men de är särskilt vanliga i njurarna. Man känner inte till varför det bildas cystor i njurarna.

Annons
Annons

Diagnos

Njurcystor upptäcks som regel av en tillfällighet om man till exempel av annan anledning gör en ultraljuds- eller datortomografiundersökning. Oftast kan man då lätt avgöra om det rör sig om en enkel, godartad cysta. I enstaka fall behöver man göra ytterligare undersökning med ny datortomografiundersökning eller magnetkameraundersökning för att säkert avgöra att det inte rör sig om en så kallad komplex njurcysta där det finns risk för utveckling av cancer. Ibland tas urin- och blodprover för att se om det finns en blödning eller infektion.

Behandling

I de allra flesta fall är cystan godartad och medför inga besvär. Då behövs ingen behandling.

Vid riktigt stora njurcystor som ger trycksymtom och smärta kan vätskan i cystan tömmas ut genom en nål som sticks in genom huden. I sällsynta fall kan en stor njurcysta trycka på urinledaren så att urinflödet från njurbäckenet påverkas och hydronefros utvecklas. Då kan operation vara nödvändigt för att ta bort njurcystan.

Om det blir en infektion i cystan ges antibiotika och vid varbildning kan cystan tömmas med en nål som sticks in genom huden.

I enstaka fall, om man misstänker att en komplex cysta kan riskera att utvecklas till cancer görs regelbundna uppföljningar och i mycket sällsynta fall kirurgiskt ingrepp för att ta bort cystan.

Prognos

Njurcystor ger, som redan nämnts, sällan symtom och prognosen vid detta tillstånd är god. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.