Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Njurcancer

Ofta påvisas njurcancer av en tillfällighet, vid bilddiagnostik av andra orsaker eller som led i en utredning av blod i urinen eller hög sänka.


Uppdaterad den: 2019-12-16

Annons

Vad är njurcancer?

Cancer i njurarna, njurcellscancer, är en allvarlig sjukdom som ofta utvecklas under lång tid utan att ge några särskilda symtom. Därför har cirka 15 % av de personer som får denna diagnos redan spridning av tumören till andra delar av kroppen vid tidpunkten för diagnos.

Njurcancer är inte någon sällsynt sjukdom. I Sverige får cirka 1 200 personer varje år denna diagnos. De flesta får sjukdomen i 60–80-årsåldern. Tillståndet är sällsynt före 40-årsåldern.

Annons
Annons

Orsak

Rökning, övervikt, högt blodtryck och vissa sällsynta ärftliga sjukdomar ökar risken för att drabbas. Man skiljer mellan olika typer av njurcancer beroende på vilken celltyp tumören består av, var den sitter och hur den växer.

Diagnos

Ofta påvisas njurcancer av en tillfällighet, vid bilddiagnostik av andra orsaker eller som led i en utredning av blod i urinen eller hög sänka. Symtomen är ofta få och inte särskilt tydliga. Mest typiskt är symtom i form av synligt blod i urinen, magsmärtor och flanksmärtor. 

När symtom på njurcancer väl utvecklas är cancern ofta ganska långt framskriden. Tecken på spridning av tumören är försämrat allmäntillstånd, hosta, skelettsmärtor, huvudvärk, viktminskning och lågt blodvärde, och sådana symtom förekommer hos cirka 15 % av patienterna när diagnosen ställs.

Urinprov och olika blodprover är till hjälp i utredningen. Datortomografiundersökning utan och med kontrast bekräftar diagnosen. Vid nedsatt njurfunktion kan magnetkameraundersökning eller ultraljud vara alternativ. 

Annons
Annons

Behandling

Huvudbehandlingen är kirurgi. Vid njurcancer som är begränsad till njuren är operation förstahandsvalet. Behandling med cellgifter, cytostatika, har ingen eller mycket liten effekt vid njurcancer och ges inte som rutinbehandling. En rad nya behandlingar håller på att tas fram och prövas. Stödjande och lindrande behandling ges vid spridning.

Borttagning av hela eller delar av njuren, nefrektomi, är den vanliga behandlingen i de fall där sjukdomen kan behandlas med operation. Vilken metod som väljs avgörs utifrån vad undersökningarna före operationen har visat – till exempel hur stor tumören är och dess läge i njuren.

Även vid spridning till andra organ kan det ändå vara aktuellt att ta bort njurtumören om den ger stora besvär. Vid lokala symtom på grund av spridning av cancern används ofta kirurgi, ibland tillsammans med strålbehandling. I vissa fall väljer kirurgerna att ta bort en enstaka spridd tumör (metastas), till exempel i lungorna. Det är dock osäkert om detta ökar överlevnaden.

Prognos

Ju tidigare diagnosen ställs och ju tidigare behandlingen sätts in, desto bättre är prognosen. Operation kan bota många.

I Sverige är femårsöverlevnaden >90 % vid njurcancer som inte har metastaserat. Patienter som har metastaser vid diagnostillfället har en femårsöverlevnaden knappt 30 %.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.