Njurcancer


Uppdaterad den: 2013-09-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är njurcancer?

Cancer i njurarna, njurcellskarcinom, är en allvarlig sjukdom som ofta utvecklas under lång tid utan att ge några särskilda symtom. Därför har cirka 25 % av de personer som får denna diagnos redan spridning av tumören till andra delar av kroppen vid tidpunkten för diagnos.

Njurcancer är inte någon sällsynt sjukdom. I Sverige får cirka 1 000 personer varje år denna diagnos. De flesta får sjukdomen i 60–70-årsåldern, men 30 % är under 60 år. Tillståndet är sällsynt före 50-årsåldern.

Orsak

Orsaken är okänd, men man vet att rökning, övervikt, högt blodtryck och vissa sällsynta ärftliga sjukdomar ökar risken för att drabbas. Man skiljer mellan olika typer njurcancer beroende på vilken celltyp tumören består av, var den sitter och hur den växer.

Annons
Annons

Diagnos

Ofta påvisas njurcancer av en tillfällighet, vid bilddiagnostik av andra orsaker eller som led i en utredning av blod i urinen eller hög sänka. Symtomen är ofta få och inte särskilt tydliga och de kan bete sig som ovanliga syndrom. Mest typiskt är symtom i form av synligt blod i urinen (30–40 %), magsmärtor (cirka 50 %) och flanksmärtor (20–40 %). Undantagsvis (5–10 %) förekommer symtom som feber, en sänka på över 100, högt blodvärde och onormal hormonproduktion.

När symtom på njurcancer väl utvecklas är cancern ofta ganska långt framskriden. Nu när sjukdomen allt oftare upptäcks tack vare fynd som görs av en tillfällighet, som regel under en tidig fas av sjukdomen, är förväntningen att behandlingsresultat och överlevnad ska förbättras.

Tecken på spridning av tumören är försämrat allmäntillstånd, hosta, skelettsmärtor, huvudvärk, viktminskning och lågt blodvärde, och sådana symtom förekommer hos cirka 25 % av patienterna när diagnosen ställs.

Annons
Annons

Urinprov och olika blodprover är till hjälp i utredningen. Ultraljud som eventuellt kompletteras med röntgen,, skiktröntgen eller MR (magnetkameraundersökning) fastställer diagnosen.

Behandling

Huvudbehandlingen är kirurgi. Vid njurcancer som är begränsad till njuren är operation förstahandsvalet. Behandling med cellgifter, cytostatika, har endast liten effekt om cancern har spridit sig. En rad nya behandlingar håller på att tas fram och prövas. Stödjande och lindrande behandling ges vid spridning.

Borttagning av hela njuren, nefrektomi, är den vanliga behandlingen i de fall där sjukdomen kan behandlas med operation. Dock har på senare år en njursparande teknik alltmer börjat användas. Då kan oftast större delen av njuren sparas eftersom bara den tumörangripna delen av njuren opereras bort. Vilken metod som väljs avgörs på vad undersökningarna före operationen har visat – till exempel hur stor tumören är och dess läge i njuren.

Även vid spridning till andra organ kan det ändå vara aktuellt att ta bort njurtumören om den ger stora besvär. Vid lokala symtom på grund av spridning av cancern används ofta kirurgi, ibland tillsammans med strålbehandling. I vissa fall väljer kirurgerna att ta bort en enstaka spridd tumör (metastas), till exempel i lungorna. Det är dock osäkert om detta ökar överlevnaden.

Prognos

Ju tidigare diagnosen ställs och ju tidigare behandlingen sätts in, desto bättre är prognosen. Operation kan bota många.

Svenska siffror visar att hälften av patienterna är i livet fem år efter diagnosen. Vid spridning av cancern varierar tillståndets förlopp kraftigt och är ofta oförutsägbart för den enskilda patienten.


Annons
Annons
Annons