Kronisk njursjukdom

Njurarna kan skadas av många sjukdomar, såväl ärftliga som förvärvade och kan vara både allvarliga och mindre allvarliga. Långt ifrån alla långvariga kroniska njursjukdomar leder till svår njursjukdom.
Annons

En av de vanligaste är den kroniska njurinflammationen, som kan finnas ”i det tysta” i många år och där den drabbade personen kan vara helt symtomfri i tidiga stadier av sjukdomen. Njursjukdom upptäcks ofta av en tillfällighet, som till exempel när man testar för protein (äggvita) och blod i urinen eller kontrollerar blodtrycket.

Det är viktigt med tidig upptäckt för behandling, och förebyggande av fortsatt försämring av njursjukdomen är mycket angeläget.

Vilka är symtomen?

Som nämnt kan man leva i många år utan att sjukdomen visar sig. Men senare i sjukdomsförloppet kan högt blodtryck och vätskeansamling (ödem) i kroppen ge symtom. Andra karakteristiska symtom är:

Annons
Annons
  • Trötthet
  • Illamående
  • Huvudvärk
  • Ögonsymtom

Vad kan orsaken till den kroniska njursjukdomen vara?

Njurskadan kan ha många olika orsaker. Den kan vara ett led i och uttryck för en immunologisk reaktion eller en följd av andra sjukdomar, som till exempel:

  • Akut och kronisk infektion
  • Bindvävssjukdom
  • Hjärt-kärlsjukdom
  • Diabetes
  • Läkemedel
  • Förgiftningar.

Vad händer när njurarna är dåliga?

Typiskt är att njurarna inte längre kan rena blodet från slaggprodukter och då uppstår det man kallar urinförgiftning (uremi). Typiskt är också att njurarna inte kan behålla proteiner kvar i kroppen. Förlust av proteinet albumin kan leda till vätskeansamling i kroppen, men påverkar också förbränningen av fett. Därmed ökar halten av kolesterol i blodet.

Hur behandlar man sjukdomen?

Behandlingen är först och främst riktad mot den grundläggande sjukdomen, men tyvärr kan den inte alltid behandlas.

Annons
Annons

Kan den inte behandlas försöker man lindra symptomen med hjälp av medicin och kostföreskrifter, t.ex. minskat saltintag. Symtomen kan avsevärt lindras av olika åtgärder och de kan efter hand försvinna helt om man lyckas behandla grundåkomman.


Annons
Annons
Annons