Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kronisk njursjukdom – uppföljning och prognos

Kronisk njursjukdom går i de flesta fall inte att förebygga. Man kan dock skydda dina njurar mot nya skador, eller fördröja sjukdomsutvecklingen.

Uppdaterad den: 2021-07-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Uppföljning

Vid kronisk njursjukdom får man en behandlingsplan där det ingår regelbundna kontroller. Det tas regelbundet blod- och urinprover, och ibland bildundersökningar, som del av den fortlöpande bedömningen av hälsotillståndet.

Förebyggande åtgärder

Kronisk njursjukdom går i de flesta fall inte att förebygga. Man kan dock skydda dina njurar mot nya skador, eller fördröja sjukdomsutvecklingen, genom att behandla bakomliggande tillstånd.

Njursjukdomen har vanligen kommit ganska långt när symtomen väl börjar uppträda. Vid kronisk njursjukdom bör man komma på de regelbundna kontrollerna hos sin läkare. Om man har en kronisk sjukdom, som diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol, är det viktigt att man följer behandlingsrekommendationerna. Effektiv behandling av dessa tillstånd är avgörande. Undvik alkohol och vissa vanliga smärtstillande läkemedel så mycket som möjligt.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Prognos

Det finns ingen botande behandling för kronisk njursjukdom. Det naturliga sjukdomsförloppet är att njurfunktionen försämras. I vissa fall blir dialys eller transplantation nödvändigt. Patienter med kronisk njursjukdom har en klart högre risk än andra i befolkningen att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt.

Patienter som behandlas med dialys har sämre överlevnad. Personer med diabetes och äldre patienter har sämst prognos. Njurtransplanterade som har fått en njure från en levande givare har betydligt bättre överlevnadsmöjligheter. Personer som fått en njure från en avliden givare har nästan lika hög överlevnad.


Annons