Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kronisk njursjukdom – symtom och tecken

Vid allvarlig kronisk njursjukdom kan flera olika symtom finnas, bland annat trötthet och illamående.


Uppdaterad den: 2021-07-13

Annons

Njurarna har en anmärkningsvärd förmåga att dölja problem med sin funktion. Detta förklarar varför kronisk njursjukdom kan utvecklas under en längre tid utan symtom, tills bara en minimal njurfunktion finns kvar.

Eftersom njurarna har många funktioner, kan njursjukdom påverka kroppen på en lång rad sätt. Symtomen varierar betydligt. Flera av kroppens system kan påverkas. De flesta patienter upplever inte någon minskning av urinproduktionen, även vid ganska långt framskriden kronisk njursjukdom.

Symtom

 • Trötthet och utmattningskänsla som följd av anemi (lågt blodvärde, blodbrist) eller ansamling av avfallsämnen i kroppen.
 • Minskad matlust, illamående och kräkningar.
 • Täta vattenkastningar, särskilt på natten.
 • Svullnad i benen och omkring ögonen på grund av vätskeansamling i kroppen.
 • Klåda, lätt för att få blåmärken, blek hud (anemi).
 • Huvudvärk, domningar i händer och fötter (perifer neuropati), sömnsvårigheter, medvetandesänkning vid njursvikt, rastlöshet i benen (Willis-Ekboms sjukdom).
 • Högt blodtryck, bröstsmärtor som följd av inflammation i hjärtsäcken (perikardit).
 • Andfåddhet som följd av vätska i lungorna.
 • Blödningar på grund av att blodet har nedsatt levringsförmåga (koagulationsförmåga).
 • Bensmärtor och benbrott.
 • Minskat sexuellt intresse och försämrad erektion.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

Flera symtom och tecken kan tyda på komplikationer till följd av kronisk njursjukdom. Man bör kontakta vården om man märker något av följande:

 • Märkbar allmän förlust av kraft och energi.
 • Ökad vätskeansamling i kroppen – svullnad runt ögonen och i benen.
 • Andfåddhet.
 • Illamående eller kräkningar.
 • Kraftiga smärtor i ben och leder.
 • Lätt för att få blåmärken.
 • Yrsel.

Om man har en kronisk sjukdom som diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol, är det viktigt att man kommer på regelbundna kontroller. Vissa symtom och tecken kan vara orsakade av en allvarlig komplikation till kronisk njursjukdom, och man bör snarast kontakta vård vid:

 • Förändrad medvetandegrad.
 • Kraftig dåsighet eller svårt att vakna.
 • Uttalad allmän svaghet.
 • Andningssvårigheter.
 • Svimningsanfall.
 • Kraftig blödning oavsett varifrån den kommer.
 • Bröstsmärtor.
 • Kraftigt illamående och kräkningar.
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.