Kronisk njursjukdom – symtom och tecken


Uppdaterad den: 2017-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Njurarna har en anmärkningsvärd förmåga att dölja problem med sin funktion. Detta förklarar varför kronisk njursjukdom kan utvecklas under en längre tid utan symtom, tills bara en minimal njurfunktion finns kvar.

Eftersom njurarna har många funktioner, kan njursjukdom påverka kroppen på en lång rad sätt. Symtomen varierar betydligt. Flera av kroppens system kan påverkas. Det är värt att lägga märke till att de flesta patienter inte upplever någon minskning av urinproduktionen, även vid ganska långt framskriden kronisk njursjukdom.

Symtom

 • Trötthet och utmattningskänsla som följd av anemi (lågt blodvärde, blodbrist) eller ansamling av avfallsämnen i kroppen.
 • Minskad matlust, illamående och kräkningar.
 • Täta vattenkastningar, särskilt på natten.
 • Svullnad i benen och omkring ögonen på grund av vätskeansamling i kroppen.
 • Klåda, lätt för att få blåmärken, blek hud (anemi).
 • Huvudvärk, domningar i händer och fötter (perifer neuropati), sömnsvårigheter, medvetandesänkning vid njursvikt, rastlöshet i benen (Willis-Ekboms sjukdom).
 • Högt blodtryck, bröstsmärtor som följd av inflammation i hjärtsäcken (perikardit).
 • Andfåddhet som följd av vätska i lungorna.
 • Blödningar på grund av att blodet har nedsatt levringsförmåga (koagulationsförmåga).
 • Bensmärtor och benbrott.
 • Minskat sexuellt intresse och försämrad erektion.

När ska du söka läkarhjälp?

Flera symtom och tecken kan tyda på komplikationer till följd av kronisk njursjukdom. Du bör kontakta läkare om du märker något av följande:

Annons
Annons
 • Märkbar allmän förlust av kraft och energi.
 • Ökad vätskeansamling i kroppen – svullnad runt ögonen och i benen.
 • Andfåddhet.
 • Illamående eller kräkningar.
 • Kraftiga smärtor i ben och leder.
 • Lätt för att få blåmärken.
 • Yrsel.

Om du har diabetes, högt blodtryck eller njurproblem bör du snarast kontakta din läkare om du tror att du är gravid.

Om du har en kronisk sjukdom som diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol, är det viktigt att kommer på regelbundna kontroller. Vissa symtom och tecken kan vara orsakade av en allvarlig komplikation till kronisk njursjukdom och du bör snarast kontakta läkare vid:

 • Förändrad medvetandegrad.
 • Kraftig dåsighet eller svårt att vakna.
 • Uttalad allmän svaghet.
 • Andningssvårigheter.
 • Svimningsanfall.
 • Kraftig blödning oavsett varifrån den kommer.
 • Bröstsmärtor.
 • Kraftigt illamående och kräkningar.