Kronisk njursjukdom – behandling

Kronisk njursjukdom är en sjukdom som måste hanteras med hjälp av noggrann vägledning av din läkare. Egenbehandling är inte tillräcklig. Det finns dock en rad viktiga kosthållningsregler för att dämpa sjukdomsutvecklingen och minska risken för komplikationer. Detta är komplicerat och rådgivningen måste individualiseras.

Uppdaterad den: 2017-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Åtgärder som man själv måste vidta

Allmänna kosthållningsråd

 • Proteinbegränsning. Ett minskat intag av protein kan ibland försena utvecklingen av kronisk njursjukdom. En dietist kan hjälpa dig att ta reda på vad som är en lämplig proteinmängd för dig.
 • Saltbegränsning. Saltintaget bör begränsas till 4–6 gram per dag så att vätskeansamling i kroppen undviks och för att uppnå en god blodtryckskontroll.
 • Vätskeintag. Ett ökat vätskeintag förebygger inte njursjukdom. Man kan tvärtom bli rekommenderad att begränsa vätskeintaget.
 • Kaliumbegränsning. Detta är nödvändigt vid långt framskriden njursjukdom, eftersom njurarna inte längre klarar att rensa ut kalium från blodet. Höga kaliumnivåer kan ge rubbad hjärtrytm. Exempel på mat som innehåller mycket kalium är bananer, apelsiner, nötter och potatis. Så kallat mineralsalt kan innehålla höga halter av kalium.
 • Kalk. Ett adekvat intag är nödvändigt för att hålla skelettet i kroppen friskt och för att undvika problem med bisköldkörtlarna (paratyreoidea, hormonkörtlarna på halsen som styr kalkomsättningen i kroppen).
 • Fosforbegränsning. Ett minskat intag av fosfor rekommenderas för att skydda skelettet. Ägg, bönor, cola-drycker och mjölkprodukter är exempel på fosforrik mat.

Andra viktiga åtgärder

 • Var noga med att följa den fastställda behandlingsplanen för ditt blodtryck och/eller din diabetes.
 • Sluta röka.
 • Gå ner i vikt vid kraftig övervikt.
 • Begränsa intaget av alkohol.

Var försiktig med nya mediciner som skrivs ut av en läkare som inte är njurspecialist.

Vid kronisk njursjukdom är det flera mediciner som kan vara skadliga för njurarna, och som man bör undvika eller få i minskade doser. Bland receptfria medel bör man vara försiktig med följande:

 • Vissa smärtstillande medel som acetylsalicylsyra och NSAID-medel (som ibuprofen).
 • Avföringsmedel och syraneutraliserande medel som innehåller magnesium och aluminium.
 • Magsårsmediciner som H2-blockerare (till exempel cimetidin, ranitidin) – måste ges i minskad dos vid njursvikt.
 • Slemhinneavsvällande medel – särskilt om man har högt blodtryck.
 • Vissa typer av lavemang som innehåller mycket fosfor.
 • Örtpreparat.

Om man har diabetes, högt blodtryck eller högt kolesterol, förutom kronisk njursjukdom, är det viktigt att man tar alla dina ordinerade mediciner som föreskrivet och att man kommer på alla avtalade kontroller.

Läkemedelsbehandling

Det finns ingen botande behandling för kronisk njursjukdom. Målsättningen med behandlingen är:

Annons
Annons
 • Att fördröja sjukdomens utveckling.
 • Att behandla bakomliggande orsaker och bidragande faktorer.
 • Att behandla komplikationer till sjukdomen.
 • Att ersätta förlorad njurfunktion.

Åtgärder för att fördröja sjukdomen och behandla bakomliggande tillstånd

Kontroll av blodsocker. Att upprätthålla en god diabeteskontroll är mycket viktigt. Personer med diabetes som inte har kontroll över sitt blodsocker löper en mycket högre risk för att få alla de komplikationer som diabetes kan medföra, inklusive kronisk njursjukdom. Blodtrycksmediciner som kallas ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister är lämpliga för personer med diabetes som har protein i urinen och/eller högt blodtryck, eftersom de kan skydda njurarna bättre än andra mediciner.

Kontroll av högt blodtryck. God kontroll av blodtrycket fördröjer också utvecklingen av kronisk njursjukdom.

Komplikationer som kan kräva behandling

 • Vätskeansamling i kroppen kan behandlas med en rad olika vattendrivande mediciner. Dessa mediciner passar dock inte alla.
 • Blodbrist kan behandlas med injektioner av hormonet erytropoietin.
 • Högt blodtryck kan behandlas med en lång rad olika mediciner.
 • Kalkbrist kan behandlas med kalktillskott.

Rabatter för dig som blir prenumerant på Netdoktors nyhetsbrev: Just nu 20% rabatt på värmedynan Heather. Läs mer och ta del av erbjudandet här »

Dialys

Vid kronisk njursvikt kan njurfunktionen bara övertas av dialys eller njurtransplantation. Det finns två typer av dialys: hemodialys och peritonealdialys. Hemodialys innebär att blodet cirkulerar genom ett filter i en dialysmaskin. Blodet rensas på avfallsprodukter och överflödigt vatten. Blodets halt av syror och olika mineraler som natrium och kalium normaliseras. Blodet leds därefter tillbaka till kroppen. Peritonealdialys innebär att blodet rensas genom att dialysvätska får rinna in i bukhålan.

Annons
Annons
Animerad film om njurdialys

Kirurgi

Njurtransplantation ger de bästa resultaten och den bästa livskvaliteten. Njurar för transplantation kan komma från levande släktingar, levande givare som inte är släkt med patienten eller från människor som avlidit av andra orsaker än njursjukdom.

Alla patienter är inte lämpliga för njurtransplantation. Man måste först genomgå en omfattande utredning för att säkerställa att man är lämplig för transplantation. Dessutom är det brist på njurar för transplantation, och patienterna måste ofta vänta i månader och år innan de kan få ett transplantat.

Om man behöver ett njurtransplantat måste man genomgå många undersökningar för att ta reda på egenskaperna hos ditt immunsystem. Man kan bara ta emot en njure från en givare vars immunsystem liknar ditt. Ju mer en givares immunsystem liknar ditt, desto större är chansen för ett långvarigt gott resultat med den nya njuren. Transplantat från en levande släkting ger vanligen de bästa resultaten.

Njurtransplantation är ett omfattande kirurgiskt ingrepp och man måste räkna med att stanna kvar på sjukhuset i minst fyra till sju dagar.

Alla som har fått ett transplantat måste få immunhämmande medicin under resten av livet, för att förhindra att kroppens immunsystem stöter bort den nya njuren. Immunhämmande mediciner kräver noggrann uppföljning och kontroll av blodvärden och ökar risken för infektion och vissa typer av cancer.

Animerad film om njurtransplantation