Hyperaldosteronism


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är aldosteron?

Aldosteron är ett hormon som produceras i binjurarna. Dess viktigaste funktion är att reglera salt- och vätskebalansen i kroppen. Detta utförs genom att det reglerar njurarnas utsöndring av natrium, kalium och väte. En sådan reglering kan också påverka blodtrycket. Aldosteron är således ett viktigt hormon i kroppens blodtrycksreglering.

Vad är hyperaldosteronism?

Det är ett tillstånd där kroppen producerar för mycket aldosteron. Följden blir att du får ett högt natriumvärde och ett lågt kaliumvärde i blodet. De här förändringarna leder till att vätskeinnehållet i blodet ökar, något som leder till högre blodtryck. De senaste åren har förekomsten av hyperaldosteronism som orsak till högt blodtryck till synes ökat, men forskarna tror att det kan bero på bättre diagnostikmetoder.

Orsak

Orsakerna delas in i primära och sekundära. Primär orsak betyder att felet finns i själva binjurarna. Det är antingen en hormonproducerande tumör i binjurarna (Conns syndrom) eller en för stor tillväxt av själva binjuren. Sekundär orsak betyder att grunden till överproduktionen inte finns i binjurarna utan beror på något annat fel i kroppen. Exempel på det kan vara leversvikt, nedsatt njurfunktion, hjärtsvikt eller ett resultat av missriktad diuretikabehandling ("vattendrivande läkemedel"). Primär hyperaldosteronism är den dominerande orsaken till hyperaldosteronism.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen misstänks vid fynd av högt blodtryck, låg kaliumkoncentration i blodet och symtom som exempelvis nedsatt muskelkraft, frekvent vattenkastning, törst, trötthet och huvudvärk. Men i många fall föreligger inga symtom.

Med ett screeningtest mäts koncentrationen av aldosteron och även hormonet renin i blodet. Om resultatet är sådant att man kan misstänka en för hög aldosteronproduktion skickas en remiss till specialist (endokrinolog) på sjukhus. Specialisten utför ytterligare undersökningar, både i form av blodprover och eventuell bilddiagnostik (datortomografi, magnetkamera).

Behandling

Den varierar beroende på orsak. Eftersom orsaken är sekundär i förhållande till en annan sjukdom försöker läkarna behandla den sjukdomen. Av de primära orsakerna utgör Conns syndrom 75 %. Tumören är i 98 % av fallen godartad. En vanlig behandling är att avlägsna tumören genom operation.

Annons
Annons

Läkemedelsbehandling består i att använda ett preparat som innehåller den aktiva substansen spironolakton. Det här läkemedlet har motsatt verkan jämfört med aldosteron. Sådan behandling kan också vara ett alternativ till kirurgiskt ingrepp vid förekomst av tumör.

Prognos

Den är god. Hos två tredjedelar av patienterna kommer blodtrycket att kunna sänkas. Bara 2 % av tumörerna är elakartade.


Annons
Annons
Annons