Flytningar från urinröret på män, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är flytningar från urinröret?

 • Flytningar kan åtföljas av sveda vid urinering.
 • Flytningarnas färg och konsistens kan ge vägledning om orsaken.
 • Orsaken till flytningar från urinröret hos män är nästan alltid en infektion.

Vad är orsaken till flytningar från urinröret?

 • Klamydiainfektion hos män:
  • Är en sexuellt överförd infektion i underlivet som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Infektionen antas svara för upp till 50 % av alla fall av urinrörsinflammation hos män
  • Tiden från smitta till symtom är vanligtvis fem till tio dagar men en tredjedel av de smittade får inga symtom
  • Symtomen är klåda eller lätt sveda vid urinering, sparsamma flytningar som ofta är lite slemmiga och färglösa
 • Gonorré:
  • Är numera ganska sällsynt i Sverige
  • Symtom uppstår två till sju dagar efter smitta
  • Urinrörsinflammation (uretrit) orsakad av gonorré ger vanligtvis stark sveda vid urinering och gula, lite tjocka flytningar
 • Kronisk inflammation i prostatan (kronisk prostatit):
  • Vanligt tillstånd med varierande symtom
  • Typiska symtom är smärta eller obehag i underlivet, vattenkastningsproblem, flytningar och blodblandad sperma
 • Mycoplasma genitalium är en annan bakterie som har blivit allt vanligare. Symtomen liknar dem vid klamydia. Denna bakterie kan också hittas vid PCR-analys av urinen.
 • Ibland kan inte någon bakterie hittas vid provtagning trots att patienten har symtom på och mikroskopiska undersökningsfynd talande för urinrörsinflammation.

När ska du söka läkarhjälp?

 • Flytningar från urinröret bör undersökas av läkare. Det kan vara en könssjukdom som patienten kan överföra till andra om han inte får behandling.

Vad gör läkaren?

Anamnes

Frågor som läkaren kan ställa till patienten:

 • Hur länge har besvären varat?
 • Kan du beskriva flytningarnas färg och konsistens?
 • Har du någon aning om hur du har fått besvären?
 • Smitta? Smittkälla?

Läkarundersökning

 • Flytningens utseende och mängd bedöms.

Andra undersökningar

 • Prov för sexuellt överförbara sjukdomar tages oftast. Urinprov för klamydia och mycoplasma genitalium eller odlingsprov från urinrörsmynningen för gonorré. Eventuellt mikroskopisk undersökning av flytningarna.

Remiss till specialist eller sjukhus

 • Vid stark misstanke på gonorré.

Annons
Annons
Annons