Endoskopisk behandling av njursten

Njursten som har kilat fast sig i urinledaren kan behandlas via ett endoskop. Skopet förs in via urinröret och urinblåsan, upp i urinledaren och fram till platsen för stenen. Med hjälp av instrument som förs upp via skopet, bryts stenen upp i mindre bitar och avlägsnas.

Uppdaterad den: 2013-01-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Behandling av njursten

Snabb utveckling av medicinsk kunskap och teknisk utrustning har gjort att den kirurgiska behandlingen av stenar i urinvägarna kan göras med mindre ingrepp, och den har blivit specialiserad och centraliserad till enheter med särskild kompetens inom sådan behandling.

Kirurgiskt behandlingsbehov av sten i urinvägarna (urolithiasis) föreligger om stenar utgör en fara för njurfunktionen och när symtomen är oacceptabla för patienten. Före remiss till specialist tas urin- och blodprov och en CT-undersökning av njurar och urinvägar utförs.

De flesta patienter med stenar i de övre urinvägarna behandlas med stötvågor via en stenkrossningsutrustning. Kvarvarande sten behandlas med så kallad perkutan nefrolitotomi eller ureterorenoskopi. Vanlig öppen njurstenskirurgi är sällan nödvändig (färre än 2 % av patienterna).

Annons
Annons

Vad är ureterorenoskopi?

Urinblåsan

Ett uretär-endoskop är ett tunt rör som förs in genom urinröret, upp i urinblåsan och vidare upp i urinledaren, uretären. Endoskopet är böjligt och har fiberoptisk utrustning, vilket gör det möjligt för läkaren att se genom skopet eftersom det även innehåller en ljuskälla. Genom skopet kan instrument föras in, så att det går att ta bort njursten.

Endoskopisk kirurgi i urinledaren och i njuren via en uretär har blivit möjlig tack vare en revolutionerande utveckling av endoskopiska instrument och krossningsmetoder under de senaste 20 åren. Instrumenten har hela tiden blivit tunnare, den fiberoptiska kvaliteten har förbättrats och tilläggsutrustning har blivit tillgänglig. Denna utvecklingen har gjort metoden säkrare.

När utförs ureterorenoskopi?

Metoden används vid stenbehandling i hela urinledaren. I Sverige är metoden den mest använda när det gäller stenar i nedre och mittre urinledare. Flexibla instrument används också i njurbäckenet vid situationer där det är mindre lämpligt med stötvågsbehandling och perkutan nefrolitotomi. I komplicerade fall krävs det en kombination av flera metoder.

Annons
Annons

Hur utförs ingreppet?

Det är vanligt att använda generell narkos, spinalbedövning eller epiduralbedövning. De enklare fallen kan utföras som dagkirurgi. Ingreppets varaktighet varierar med stensituationens komplexitet från 30 minuter till flera timmar. Det tunna kikarinstrumentet (ureteroskopet) förs in i urinledaren via urinröret och urinblåsan under ögats kontroll. Många använder röntgengenomlysning som ett komplement. Ureteroskopet leds fram till önskad position. Därefter hämtas stenarna ut med hjälp av särskilda korgar eller krossas med endoskopiska krossningssonder De mer komplicerade behandlingarna avslutas med att man lägger in en uretärstent som patienten har kvar i en till två veckor. Uretärstenten är en slags armering som hindrar att det bildas en förträngning.

Hur bra är metoden?

Resultatet beror på hur komplicerad stensituationen är. Resultaten har förbättrats i takt med den tekniska utvecklingen. Genomsnittlig stenfrihet i urinledare är i dag 95 %, något bättre i nedre urinledare och något sämre i övre urinledare och i njurbäckenet.

Komplikationer

Genomsnittlig komplikationsfrekvens har minskat från cirka 6 % till 1 % under de senaste åren. Den vanligaste akuta komplikationen är att det går hål på urinledaren. Behandlingen består i att lägga in en uretärstent som bör ligga kvar i två till tre veckor. Allvarliga, akuta komplikationer är i dag sällsynta. Den vanligaste komplikationen på längre sikt är att en förträngning i urinledaren (uretärstriktur) utvecklas. Detta sker efter 0,5 % av ingreppen.

Förlopp

De flesta patienterna upplever inte något obehag efter ingreppet. Många av dem som har fått en uretärstent efter behandlingen klagar över irritation i urinblåsan. Besvären försvinner när stenten tas bort. Konvalescens och sjukskrivningsperiod längre än några få dagar är ovanligt. De primära kontrollerna är individbaserade och utförs hos en urolog.


Annons
Annons
Annons