Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blod i urinen


Publicerad den: 2013-05-16

Annons

Basfakta

Om urinvägarna

 • Blod i urinen (hematuri) kan komma från blödningskällor var som helst i urinvägarna.
 • Urinvägarna består av två njurar, njurbäcken och urinledare, samt en urinblåsa (se bild) och ett urinrör.
 • Mannens urinrör är längre än hos kvinnan, prostatakörteln och sädesledarna kan också vara källa till blödning i urinvägarna.

Definition

 • Man skiljer mellan två huvudtyper av blod i urinen.
 • Blod i urinen som bara kan påvisas med hjälp av mikroskopi eller urinstickor (mikroskopiskt).
 • Blod i urinen som är synligt för patienten själv (makroskopiskt).

Förekomst

 • Mikroskopiskt påvisat blod i urinen utan samtidiga symtom finns hos 3–15 % av befolkningen. Endast 2 % av dem som kommer till primärvården har någon allvarlig orsak till hematurin.
 • Den vanligaste diagnosen vid synligt blod i urinen:
  • Infektion 30–50 %
  • Prostatasjukdom 20–30 %
  • Cancer 5–10 %
  • Sten i urinvägarna, trauma (till exempel slag eller spark) och njursjukdom är mer sällsynt
  • Synligt blod i urinen förekommer hos:
   • 80–90 % av alla blåscancerpatienter
   • 20–40 % av alla njurcancerpatienter
   • 10 % av alla prostatacancerpatienter
 • Vanligaste diagnoser vid icke-synligt blod i urinen:
  • Infektion 25–50 %
  • Prostatasjukdom 20–30 %
  • Cancer 5–10 %:
   • De allra flesta patienter med blås- eller njurcancer har mikroskopiskt blod i urinen

Bedömning av blod i urinen

 • Hos hälften av patienterna hittar man ingen säker förklaring till synligt eller icke-synligt blod i urinen.
 • Det måste utredas med tanke på tumör, stenar i urinvägarna, infektion eller njursjukdom.
 • Man måste försöka ta reda på:
  • Varifrån blödningen kommer
  • Om blödningen är konstant eller kommer i perioder
  • vilken slags sjukdomsprocess som är orsak till blödningen
 • Ålder är en viktig faktor i orsaksbedömningen:
  • Nefrit (njurinflammation) är vanligast hos barn
  • Cancer förekommer sällan före 50 års ålder
 • Användning av läkemedel mot gikt och blodförtunnande läkemedel kan ge blod i urinen.
Annons
Annons

De vanligaste orsakerna

Som kan kräva behandling

 • Infektion i urinröret, urinblåsa och/eller övre urinvägar.
 • Akut inflammation i njurarna (nefrit).
 • Förstorad prostatakörtel.

Sällsynta orsaker

Som kan kräva behandling

Annons
Annons

Varning

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara bör man kontakta läkare.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons