Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blod i urinen


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Om urinvägarna

 • Blod i urinen (hematuri) kan komma från blödningskällor var som helst i urinvägarna.
 • Urinvägarna består av två njurar, njurbäcken och urinledare, samt en urinblåsa (se bild) och ett urinrör.
 • Mannens urinrör är längre än hos kvinnan, prostatakörteln och sädesledarna kan också vara källa till blödning i urinvägarna.

Definition

 • Man skiljer mellan två huvudtyper av blod i urinen.
 • Blod i urinen som bara kan påvisas med hjälp av mikroskopi eller urinstickor (mikroskopiskt).
 • Blod i urinen som är synligt för patienten själv (makroskopiskt).

Förekomst

 • Mikroskopiskt påvisat blod i urinen utan samtidiga symtom finns hos 3–15 % av befolkningen. Endast 2 % av dem som kommer till primärvården har någon allvarlig orsak till hematurin.
 • Den vanligaste diagnosen vid synligt blod i urinen:
  • Infektion 30–50 %
  • Prostatasjukdom 20–30 %
  • Cancer 5–10 %
  • Sten i urinvägarna, trauma (till exempel slag eller spark) och njursjukdom är mer sällsynt
  • Synligt blod i urinen förekommer hos:
   • 80–90 % av alla blåscancerpatienter
   • 20–40 % av alla njurcancerpatienter
   • 10 % av alla prostatacancerpatienter
 • Vanligaste diagnoser vid icke-synligt blod i urinen:
  • Infektion 25–50 %
  • Prostatasjukdom 20–30 %
  • Cancer 5–10 %:
   • De allra flesta patienter med blås- eller njurcancer har mikroskopiskt blod i urinen

Bedömning av blod i urinen

 • Hos hälften av patienterna hittar man ingen säker förklaring till synligt eller icke-synligt blod i urinen.
 • Det måste utredas med tanke på tumör, stenar i urinvägarna, infektion eller njursjukdom.
 • Man måste försöka ta reda på:
  • Varifrån blödningen kommer
  • Om blödningen är konstant eller kommer i perioder
  • vilken slags sjukdomsprocess som är orsak till blödningen
 • Ålder är en viktig faktor i orsaksbedömningen:
  • Nefrit (njurinflammation) är vanligast hos barn
  • Cancer förekommer sällan före 50 års ålder
 • Användning av läkemedel mot gikt och blodförtunnande läkemedel kan ge blod i urinen.

De vanligaste orsakerna

Som kan kräva behandling

 • Infektion i urinröret, urinblåsa och/eller övre urinvägar.
 • Akut inflammation i njurarna (nefrit).
 • Förstorad prostatakörtel.

Sällsynta orsaker

Som kan kräva behandling

 • Prostatacancer
 • Njurcancer
 • Blåscancer

Varning

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara bör man kontakta läkare.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Annons