Studie: Risken för njursten ökar efter en antibiotikakur 

En brittisk studie kopplar behandling med orala antibiotika till en ökad risk för njursten, speciellt hos barn. "Resultaten tyder på att njursten kan förebyggas genom en minskning av inadekvat antibiotikaexponering", säger barnurologen Gregory Tasian till Läkemedelsvärlden. 


Carro webb ljusare
Publicerad den: 2018-05-14
Författare: Caroline Holmqvist, Redaktör, Netdoktor, NetdoktorPro

Annons

I studien jämförde forskarna uppgifter från närmare 26 000 patienter med njursten med omkring 260 000 ålders- och könsmatchade patienter utan njurstensdiagnos. Detta blev möjligt genom att forskarna hade tillgång till elektroniska journaldata från 641 primärvårdsmottagningar i Storbritannien. 

Det visade sig att patienter som tidigare hade behandlats med orala antibiotika för till exempel luftvägs- eller urinvägsinfektion hade en ökad risk för njursten. Det handlade om en fördubblad upp till tredubblad risk beroende på vilken substans patienten hade fått. Risken minskade över tid efter antibiotikakuren men var fortfarande förhöjd tre till fem år efter behandlingen. 

Annons
Annons

Störst risk för njursten hos barn 

Resultaten som nu finns publicerade i tidskriften Journal of American Society of Nephrology visar att risken för njursten efter en antibiotikakur är som högst bland de yngsta patienterna, under omkring 20 år. 

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Barnurologen Gregory Tasian, som är en av dem som har lett studien, menar därför att vården bör vara mer restriktiv när de gäller att skriva ut antibiotika till barn. 

– De här resultaten visar att exponering för vissa antibiotika är en ny riskfaktor för njursten och att risken är störst om exponeringen sker i yngre åldrar, säger Gregory Tasian och fortsätter: 

– Resultaten tyder på att njursten kan förebyggas genom en minskning av inadekvat antibiotikaexponering och att välja alternativa antibiotika för patienter som har en förhöjd njurstensrisk, säger Gregory Tasian. 

Annons
Annons

Tarmflorans betydelse för njursten 

Forskarna understryker att sambandet mellan antibiotika och förhöjd njurstensrisk inte kan bevisa något orsakssamband innan resultaten har bekräftas i fler studier och undersökts vidare. 

Samtidigt går deras resultat i linje med tidigare forskning som visar att antibiotikabehandling ger förändringar av tarmens bakterieflora – i större utsträckning hos barn än hos vuxna. Vidare finns det studier som tyder på att sammansättningen av tarmfloran har betydelse för bildning av stenar i njurarna och övriga urinvägar.
 
De klasser av antibiotika där forskarna sett en koppling till njursten är sulfapreparat, cefalosporiner, fluorokinoloner, nitrofurantoin/metenamin och bredspektrumpenicillin. 

    Källor

  • Läkemedlesvärlden - http://www.lakemedelsvarlden.se/antibiotika-kan-oka-risken-for-njursten/ 

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu