Fakta | Inkontinens

Urinvägar och inkontinens hos män och kvinnor

Det finns flera skillnader mellan kvinnans och mannens urinrör. En av dessa är bland annat att kvinnans urinrör är betydligt kortare och nästan helt rakt jämfört med mannens som är långt och vinklat.

Annons

Kvinnans urinvägar

Kvinnans urinrör är jämförelsevis kort, bara 3-5 centimeter och nästan helt rakt. Detta skapar risk för läckageproblem, inkontinens. (Mannens urinrör är 25-30 centimeter långt och vinklat, vilket är betydligt mer praktiskt, sett ur ett inkontinensperspektiv). Urinrörets lokalisation nära analöppningen hos kvinnor, tillsammans med dess längd, förklarar även varför kvinnor oftare får urinvägsinfektion jämfört med män.

Ökad risk för inkontinens vid klimakteriet

Kvinnans urinrör har, utöver en ”låsanordning” alldeles uppe vid urinblåsan, också en stram förankring till bäckenbenet och de muskler som finns i bäckenbotten. Detta stöd bidrar till att hålla kvar urinen i urinblåsan. Men med stigande ålder och ett ökat antal graviditeter med vaginala förlossningar förslappas musklerna i underlivet. Urinblåsan glider ner i sitt läge. Därmed ökar också risken för urinläckage, främst ansträngningsinkontinens. Vid klimakteriet kan östrogenbrist också bidra till inkontinens då urinrörets vanliga anatomi, med en något veckad struktur, blir slät och inte längre hållet tätt lika väl.

Mannens urinrör

Mannens urinrör är cirka 25-30 centimeter långt och mynnar längst ut på penis. Hos män är urinröret inte endast avsett för urinering utan utgör också den passage som sädesvätskan (sperma från testiklarna och sekret från prostata) passerar under utlösningen.

Annons
Annons

Förstorad prostata kan ge urinträngningar

Prostatan är en körtel, stor som en valnöt, som sitter runt urinröret alldeles under urinblåsan. Den har till uppgift att förse sädesvätskan med ett tunnflytande sekret som underlättar sädescellernas transport. Prostatan växer med åldern hos alla män. Prostataförstoring är en naturlig del av mannens åldrande, men hos många män skapar förstoringen problem. Godartad prostataförstoring, så kallade adenom, utvecklas i den del av prostata som ligger närmast runt urinröret. När denna del tillväxer kan det ge upphov till urinträngningar samt ofullständigt tömning med, exempelvis, urininfektion och blåsstenbildning som följd.

I och med att utvecklingen kommer smygande och förändringarna i de nedre urinvägarna sker gradvis, vänjer sig ofta män successivt vid att kissa ofta på dagen eller gå upp och kissa flera gånger per natt. Ibland kan dock förstorad prostata ge akuta problem med urinstopp, som kan vara ett smärtsamt tillstånd som snabbt behöver medicinsk handläggning.

Källa: Sinoba


Annons
Annons
Annons