Fakta | Inkontinens

Så här fungerar urinvägarna

Det finns både övre och undre urinvägar. De övre urinvägarna består av njurar, njurbäcken och urinledare och de nedre urinvägarna består av urinblåsan och urinröret med slutmuskler. Men hur fungerar urinvägarna?

Annons

Övre urinvägarna

 

De övre urinvägarna består av njurar, njurbäcken och urinledare. Njurarna har två huvuduppgifter, att avlägsna slaggprodukter ur blodet samt reglera salt- och vattenbalansen i kroppen. Det som inte går tillbaka till blodet utsöndrar njurarna i form av urin. Urinen leds via urinledarna, en från varje njure, ner till urinblåsan. Det produceras en till två liter urin per dygn, beroende på hur mycket vätska man får i sig och hur mycket fukt kroppen avger i form av svett eller avföring. 

Nedre urinvägarna

Nedre urinvägarna består av urinblåsan och urinröret med slutmuskler. Urinblåsan har två funktioner, att lagra urin mellan urintömningarna och att tömma ut urinen. Urinblåsan hos en vuxen människa rymmer cirka 300-700 ml urin och väggen i urinblåsan består av en muskel som kallas detrusormuskeln. Normalt töms blåsan när den innehåller 300-500 ml.
Vid urinblåsans övergång till urinröret finns två muskler som sluter åt om urinröret, en inre och en yttre slutmuskel. Tack vare dessa kan de flesta människor kontrollera urinblåsan och tömma den när de själva vill. Den inre muskeln kan vi inte styra med vår hjärna, den är alltså utanför vår medvetna kontroll, men den yttre kan vi påverka själva. Den yttre slutmuskeln har alltså, tillsammans med bäckenbottenmuskulaturen, den viktiga funktionen att möjliggöra kontinens.

Annons
Annons

Nervsystemets funktion

När urinblåsan är fylld känner vi blåsfyllnad genom att en signal skickas från blåsan genom nervbanorna upp till hjärnan. Blåsväggen drar då ihop sig, men den inre slutmuskeln, som är viljestyrd, är fortfarande stängd. Hjärnan får då information om att blåsan är fylld och vi blir medvetna om detta. Normalt kan man därefter bestämma själv när man vill tömma blåsan genom att slappna av i slutmuskeln runt urinröret samtidigt som blåsmuskeln (”detrusorn”) drar ihop sig och blåsan töms. På så sätt kan urinen rinna ut genom urinröret. Vanligtvis fortsätter urineringen tills blåsan är helt tömd. Ovan nämnda funktioner förutsätter att nervsignalerna från hjärnan via ryggmärgen till urinblåsan och urinrörets muskler fungerar på ett normalt sätt.

Källa: Sinoba


Annons
Annons
Annons