Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Inkontinens

Olika typer av inkontinens

Det finns olika typer av inkontinens där det vanligaste bland kvinnor är ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens. Ofta kan man även uppleva en kombination av de båda formerna.


Publicerad den: 2012-09-25

Annons

För män är även efterdropp och överrinningsinkontinens vanligt. Här får du mer information om de olika inkontinenstyperna.

Ansträngningsinkontinens   


Vid ansträngningsinkontinens läcker urinblåsan vid fysisk ansträngning som nysning, hosta, skratt, tunga lyft eller träning. Mängden läckage är ofta liten men kan också vara större. Detta är den vanligaste formen av inkontinens hos kvinnor.

Annons
Annons

Trängningsinkontinens

Trängningsinkontinens innebär att urinblåsan töms trots att man försöker förhindra det. Detta kan resultera i ganska stora urinläckage och ett ökat behov av att kissa ofta. Detta är den vanligaste typen av inkontinens hos män och är ofta kopplad till en förstorad prostata eller en prostataoperation. Trängningsinkontinens är relativt vanligt hos kvinnor också.

Vissa medicinska tillstånd, till exempel Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, stroke, diabetes eller multipel skleros kan leda till neurologiska rubbningar av urinblåsan. Detta kan hända när hjärnan inte känner igen signalerna att man behöver kissa, vilket ofta beror på nervskador som har orsakats av olyckor eller sjukdomar.

Blandinkontinens

Blandinkontinens är en kombination av ansträngnings- och trängningsinkontinens.

Funktionell inkontinens

Vid funktionell inkontinens är man oförmögen att ta sig till toaletten i tid på grund av nedsatt rörlighet eller allmän svaghet. Den här typen av inkontinens förekommer ofta bland personer som är sängliggande eller inte själva kan förflytta sig utan hjälp.

Annons
Annons

Efterdropp

Efterdropp innebär att urin blivit kvar i övre delen av urinröret, efter att man har kissat. Dessa symtom förekommer bland annat vid förstorad prostata eller försvagad bäckenbottenmuskulatur.

Överrinningsinkontinens

Vid överinningsinkontinens sker ett konstant eller sporadiskt urinläckage på grund av en förslappad, eller uttänjd urinblåsa som i sin tur orsakas av ett hinder, blockering eller en nervskada.

Avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens innebär oönskad tömning av avföring. Orsaker till avföringsinkontinens kan vara förstoppning eller diarré, skador på ringmusklerna eller ändtarmen eller förlust av lagringskapacitet i ändtarmen.

Skador på ändtarmens ringmuskulatur kan till exempel uppstå vid en så kallad sfinkterruptur, en allvarlig bristning, vid förlossning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons